Piesakies bezmaksas apmācību kursam”Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās”!

30.09.2014.

Lai motivētu pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu uzsākt uzņēmējdarbību, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projekta „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma” ietvaros Banku augstskola organizē bezmaksas apmācību kursu „Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās”. Pieteikšanās – līdz 2014.gada 2.oktobrim.

Kursu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Pasākumu organizē Banku augstskola. Apmācību kurss tiks īstenots no 2014.gada 6.oktobra līdz 17.oktobrim Rīgā, Banku augstskolā, K.Valdemāra ielā 161.

Kursa ietvaros tiks apmācīti 30 Latvijas augstskolu vecāko kursu studenti, kuri ir motivēti iesaistīties uzņēmējdarbībā, kā arī topošie uzņēmēji, kam nepieciešama zināšanu pilnveidošana savas inovatīvās biznesa idejas attīstībai.

Divu nedēļu intensīvajā apmācību kursā „Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās” ietilpst piecu dienu teorētiskās apmācības (kursu tēmas), kā arī pēcapmācību konsultācijas un pirmsinkubācijas pakalpojumi (apmācību grafiks). Studenti kursu laikā no ekspertiem uzzinās, kā attīstīt biznesa ideju, kā piesaistīt investorus, zinošus ekspertus un klientus.

Dalībai apmācību kursā var pieteikties Latvijas augstskolās studējošie bakalaura programmas vecāko kursu (pabeigti vismaz 2 kursi) studenti, maģistrantūras studenti, doktorantūras studenti, kā arī augstskolu absolventi un topošie uzņēmēji.

Apmācību kursa dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc dalībnieku atlase tiks veikta pamatojoties uz iesniegtajām biznesa idejām. Dalībnieku atlases kritēriji:

  • Biznesa idejas saturs (ideja ir inovatīva, ideja ir reāla)
  • Motivācija uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Iesniedzamie dokumenti:

1. Aizpildīta pieteikuma anketa (anketa).

2. CV.

3. Motivācijas vēstule, pamatojot gatavību uzsākt uzņēmējdarbību.

Dokumentus ar norādi „Pieteikums dalībai apmācību kursā „Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās”” jāiesniedz Banku augstskolas informācijas centrā K.Valdemāra ielā 161, 1.stāvā vai jānosūta uz adresi: Banku augstskola, K.Valdemāra iela 161, Rīga LV-1013 vai elektroniski uz e-pastu: Aija.Rantina@ba.lv.

Papildu informācija: Aija Rantiņa, tālr. 67709281, 29497363, e-pasts: Aija.Rantina@ba.lv; www.ba.lv