Profesionālo bakalaura un maģistra studiju programmu konkursa uz studijām valsts finansētajās studiju vietās rezultāti

26.08.2020.

Profesionālo bakalaura un maģistra studiju programmu konkursa uz studijām valsts finansētajās studiju vietās rezultāti

Pamatojoties uz  Banku augstskolas Valsts finansēto studiju vietu piešķiršanas komisijas sēdes 2020.gada 31.jūlija sēdes lēmumu, protokols Nr.1, valsts finansētās studiju vietas 2020./2021.ak g. tiek piešķirtas:

Trīs profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanses” 2.kursa studējošajiem:

Studējošais Vidējā svērtā atzīme
Studējošais Nr. 1/2F 9,50
Studējošais Nr. 2/2F 9,45
Studējošais Nr. 3/2F 9,30

Trīs profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanses” 3.kursa studējošajiem:

Studējošais Vidējā svērtā atzīme
Studējošais Nr. 1/3F 9,13
Studējošais Nr. 2/3F 9,10
Studējošais Nr. 3/3F 9,05

Pieciem profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanses” 4.kursa studējošajiem:

Studējošais Vidējā svērtā atzīme
Studējošais Nr. 1/4F 9,66
Studējošais Nr. 2/4F 9,49
Studējošais Nr. 3/4F 9,39
Studējošais Nr. 4/4F 9,36
Studējošais Nr. 5/4F 9,22

Trīs profesionālās bakalaura studiju programmas “Biznesa procesu vadība” 2.kursa studējošajiem:

Studējošais Vidējā svērtā atzīme
Studējošais Nr. 1/2BPV 8,93
Studējošais Nr. 2/2BPV 8,93
Studējošais Nr. 3/2BPV 8,85

Trīs profesionālās bakalaura studiju programmas “Biznesa procesu vadība” 3.kursa studējošajiem:

Studējošais Vidējā svērtā atzīme
Studējošais Nr. 1/3BPV 9,59
Studējošais Nr. 2/3BPV 9,53
Studējošais Nr. 3/3BPV 9,34

Trīs  profesionālās bakalaura studiju programmas “Risku vadība un apdrošināšana” 2.kursa studējošajiem:

Studējošais Vidējā svērtā atzīme
Studējošais Nr. 1/2RVA 9,18
Studējošais Nr. 2/2RVA 9,10
Studējošais Nr. 3/2RVA 9,05

Diviem  profesionālās bakalaura studiju programmas “Risku vadība un apdrošināšana” 2.kursa studējošajiem:

Studējošais Vidējā svērtā atzīme
Studējošais Nr. 1/3RVA 9,49
Studējošais Nr. 2/3RVA 9,39

Trīs  profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas” 2.kursa studējošajiem:

Studējošais Vidējā svērtā atzīme
Studējošais Nr. 1/2FPS 9,65
Studējošais Nr. 2/2FPS 7,81
Studējošais Nr. 3/2FPS 7,76

Diviem  profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas” 3.kursa studējošajiem:

Studējošais Vidējā svērtā atzīme
Studējošais Nr. 1/3FPS 7,77
Studējošais Nr. 2/3FPS 7,71

Pamatojoties uz Banku augstskolas Valsts finansēto studiju vietu piešķiršanas komisijas sēdes 2020.gada 31.jūlija sēdes lēmumu, protokols Nr.1, Banku augstskolas un Šveices Biznesa skolas kopīgi finansētās studiju vietas 2020./2021.ak g. tiek piešķirtas:

Diviem profesionālās bakalaura studiju programmas “Starptautiskās finanses” 2.kursa studējošajiem:

Studējošais Vidējā svērtā atzīme
Studējošais Nr. 1/2Fa 9,20
Studējošais Nr. 2/2Fa 9,15

Pamatojoties uz  Banku augstskolas Valsts finansēto studiju vietu piešķiršanas komisijas sēdes 2020.gada 3.augsusta sēdes lēmumu, protokols Nr.2, valsts finansētās studiju vietas 2020./2021.ak g. tiek piešķirtas:

Diviem profesionālās maģistra studiju programmas “Kiberdrošibas pārvaldība” 1.kursa studējošajiem, kuri studijas uzsāka 2020.gada februārī :

Studējošais Vidējā svērtā atzīme
Studējošais Nr. 1/1MKP 8,6
Studējošais Nr. 2/1MKP 8,0

Pieciem profesionālās maģistra studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība” 2.kursa studējošajiem, kuri uzsāka studijas 2019.gada septembrī :

Studējošais Vidējā svērtā atzīme
Studējošais Nr. 1/2MKP 9,43
Studējošais Nr. 2/2MKP 8,88
Studējošais Nr.3/2MKP 8,85
Studējošais Nr. 4/2MKP 8,8
Studējošais Nr. 5/2MKP 8,76

Diviem profesionālās maģistra studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība” 2.kursa studējošajiem, kuri uzsāka studijas 2019.gada februārī:

Studējošais Vidējā svērtā atzīme
Studējošais Nr. 1/2MKP8 9,43
Studējošais Nr. 2/2MKP8 8,88