Profesionālo bakalaura studiju programmu konkursa uz studijām valsts finansētajās studiju vietās rezultāti

17.07.2019.

Pamatojoties uz  Banku augstskolas Valsts finansēto studiju vietu piešķiršanas komisijas sēdes 2019.gada 15.jūlija sēdes lēmumu, protokols Nr.1, valsts finansētās studiju vietas 2019./2020.ak g. tiek piešķirtas:

 

Pieciem   profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanses” 2.kursa studējošajiem:

 

Studējošais Vidējā svērtā atzīme
Studējošais Nr. 1/2F 9.525
Studējošais Nr. 2/2F 9.250
Studējošais Nr. 3/2F 9.225
Studējošais Nr. 4/2F 9.20
Studējošais Nr. 5/2F 9.20

 

Desmit   profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanses” 3.kursa studējošajiem:

 

Studējošais Vidējā svērtā atzīme
Studējošais Nr. 1/3F 9.7
Studējošais Nr. 2/3F 9.375
Studējošais Nr. 3/3F 9.3194
Studējošais Nr. 4/3F 9.264
Studējošais Nr. 5/3F 9.194
Studējošais Nr. 6/3F 9.153
Studējošais Nr. 7/3F 9.069
Studējošais Nr. 8/3F 9.0
Studējošais Nr. 9/3F 8.931
Studējošais Nr. 10/3F 8.90278

 

 

 

Četriem   profesionālās bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadīšana” 2.kursa studējošajiem:

Studējošais Vidējā svērtā atzīme
Studējošais Nr. 1/V 9.425
Studējošais Nr. 2/V 9.325
Studējošais Nr. 3/V 9.3
Studējošais Nr. 4/V 9.275

 

Četriem   profesionālās bakalaura studiju programmas “Risku vadība un apdrošināšana” 2.kursa studējošajiem:

Studējošais Vidējā svērtā atzīme
Studējošais Nr. 1/RVA 9.525
Studējošais Nr. 2/RVA 9.500
Studējošais Nr. 3/RVA 8.900
Studējošais Nr. 4/RVA 7.700

 

 

Pamatojoties uz  Banku augstskolas Valsts finansēto studiju vietu piešķiršanas komisijas sēdes 2019.gada 15.jūlija sēdes lēmumu, protokols Nr.1, Banku augstskolas un Šveices Biznesa skolas kopīgi finansētās studiju vietas 2019./2020.ak g. tiek piešķirtas:

 

Diviem  profesionālās bakalaura studiju programmas “Starptautiskās finanses” 2.kursa studējošajiem:

Studējošais Vidējā svērtā atzīme
Studējošais Nr. 1/Fa 9.8
Studējošais Nr. 2/Fa 9.2