VIAA organizētie profesionālie mācību kursi Banku augstskolā turpinās

29.10.2019.

Banku augstskola sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru atbalstu realizē ESF projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Kamēr citas grupas vēl aktīvi turpina strādāt, citas jau priecājas par padarīto darbu un iegūtajām zināšanām. Kursa ietvaros līdz 24.10.2019. mācības beigušas jau sešas grupas:

  • Zaļā biznesa idejas mazā uzņēmuma darbības uzsākšanā,
  • Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai,
  • Dizaina domāšana uzņēmējiem,
  • Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem,
  • Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem,
  • Digitālais mārketings  (ar priekšzināšanām).