Profesionālās maģistra studiju programmas “Kiberdrošibas pārvaldība” konkursa uz studijām valsts finansētajās studiju vietās rezultāti

23.07.2019.

Papildināta informācija 10.09.2019.

Pamatojoties uz  Banku augstskolas Valsts finansēto studiju vietu piešķiršanas komisijas sēdes 2019.gada 19.jūlija lēmumu, protokols Nr.2, valsts finansētās studiju vietas 2019./2020.ak g. tiek piešķirtas:

Diviem  profesionālās maģistra studiju programmas “Kiberdrošibas pārvaldība” 1.kursa studējošajiem:

Studējošais Vidējā svērtā atzīme
Studējošais Nr. 1/MKP 8,6
Studējošais Nr. 2/MKP 8,0

 

Desmit  profesionālās maģistra studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība” 2.kursa studējošajiem:

 

Studējošais Vidējā svērtā atzīme
Studējošais Nr. 1/2MKP 9.60
Studējošais Nr. 2/2MKP 8.95
Studējošais Nr. 3/2MKP 8.87
Studējošais Nr. 4/2MKP 8.60
Studējošais Nr. 5/2MKP 8.46
Studējošais Nr. 6/2MKP 8.36
Studējošais Nr. 7/2MKP 8.30
Studējošais Nr. 8/2MKP 8.07
Studējošais Nr. 9/2MKP 7.77
Studējošais Nr. 10/2MKP 7.74

 

Pamatojoties uz  Banku augstskolas Uzņemšanas komisijas 2019.gada 29.augusta lēmumu, protokols Nr.32, valsts finansētās studiju vietas 2019./2020.ak g. tiek piešķirtas:

Trīs  profesionālās maģistra studiju programmas “Kiberdrošibas pārvaldība” 1.kursa studējošajiem:

 

Pretendents Kopējais vērtējums (punkti)
Nr. 1/MKP 94,00
Nr. 2/MKP 92,60
Nr. 3/MKP 89,28