Profesionālā bakalaura studiju programmas “Finanses” konkursa uz studijām valsts finansētajās studiju vietās rezultāti

04.07.2018.

Pamatojoties uz  Banku augstskolas Valsts finansēto studiju vietu piešķiršanas komisijas sēdes 2018.gada 29.jūnija sēdes lēmumu, protokols Nr.1, valsts finansētās studiju vietas 2018./2019.ak g. tiek piešķirtas 11  profesionālā bakalaura studiju programmas “Finanses” 2.kursa studējošajiem:

Studējošais Vidējā svērtā atzīme
Studējošais Nr. 1 9,7
Studējošais Nr. 2 9,5
Studējošais Nr. 3 9,5
Studējošais Nr. 4 9,4
Studējošais Nr. 5 9,4
Studējošais Nr. 6 9,3
Studējošais Nr. 7 9,2
Studējošais Nr. 8 9,2
Studējošais Nr. 9 9,2
Studējošais Nr. 10 9,1
Studējošais Nr. 11 9,1