Pirmo reizi pasniegta AAS „Balta” stipendija

10.08.2015.

Novērtējot Banku augstskolas studiju kvalitāti un veiksmīgo sadarbību nozares profesionāļu sagatavošanā, Latvijas apdrošināšanas tirgus līderis AAS „Balta” izveidojis stipendiju 2015./2016.ak.g. bakalaura studiju programmas „Risku vadība un apdrošināšana” studentiem. Pirmā stipendija 1 500 eiro apmērā piešķirta 2. kursa studentei Anetei Dreimanei. 

Stipendijas mērķis – paaugstināt risku vadības un apdrošināšanas jomas atpazīstamību un atzīšanu sabiedrībā, kā arī sekmēt nozares profesionāļu un topošo speciālistu kvalifikācijas līmeņa celšanu, atbalstot studiju pieejamību. Stipendijai varēja pieteikties Banku augstskolas bakalaura studiju programmas „Risku vadība un apdrošināšana” otrā un trešā kursa studenti.

Banku augstskolas studiju prorektore Līga Peiseniece: „Šajā akadēmiskajā gadā Banku augstskola uzsāka sadarbību ar sešiem apdrošināšanas uzņēmumiem. Ar katru no šiem uzņēmumiem sadarbojamies atšķirīgi.  Pirmo reizi nozares uzņēmumi piedalās apdrošināšanas izglītības attīstīšanā un popularizēšanā. Nozare ir ieinteresēta jaunu profesionāļu sagatavošanā.”

L.Peiseniece uzsver, ka sadarbība ar AAS „Balta” īpaši jāizceļ, piešķirtās stipendijas 2015./2016.ak.g. bakalaura studiju programmas „Risku vadība un apdrošināšana” studentei dēļ: „Ar šo AAS „Balta” parādījusi, ka uzņēmumam ir nepieciešami jauni, zinoši un apdrošināšanas nozarē ieinteresēti  speciālisti – Banku augstskolas studenti un absolventi. Šogad pēc AAS „Balta” pasūtījuma Banku augstskolas studenti veica arī divus lietišķos pētījumus, pētot jaunu apdrošināšanas produktu ieviešanas iespējas Latvijā. Pētījuma laikā studenti cieši sadarbojās ar uzņēmuma speciālistiem, saņēma konsultācijas, kā labāk analizēt apdrošināšanas produktus, kā veidot produktus. Pētījuma rezultātus AAS „Balta” izmantos  jaunu produktu izstrādē. Pirmais sadarbības gads ar AAS „Balta” ir pierādījis, ka tā ir vērtīga abām pusēm, gan Banku augstskolai, gan apdrošināšanas uzņēmumam.”

L.Peiseniece uzskata, ka nākamajos gados augstskolas sadarbība ar apdrošināšanas uzņēmumiem būs vēl daudzveidīgāka un potenciālie studenti varēs novērtēt, ka ir vērts studēt risku vadību un apdrošināšanu, lai pēc tam strādātu interesantā un perspektīvā nozarē – apdrošināšanā.

Banku augstskola ir valsts dibināta augstākās izglītības iestāde, kas jau vairāk nekā divdesmit gadus ir viena no atpazīstamākajām Latvijas biznesa skolām. Šobrīd tā īsteno kopskaitā 14 akreditētas profesionālās augstākās izglītības studiju programmas biznesa vadības un finanšu izglītības virzienos visos studiju līmeņos.

Saistītas ziņas