Pirmo reizi būs iespēja saņemt Absolventu stipendiju

02.08.2023.

2023. gada Banku augstskolas absolventu studiju laiks bija atšķirīgs no citu gadu augstskolas studentu studiju laikiem. Kopīgi tika piedzīvoti COVID-19 pandēmijas laika ierobežojumi, turpinot mācības attālināti, sniegts cilvēciskais un materiālais atbalsts Ukrainas bēgļiem, ar sapratni pārdzīvota energoresursu sadārdzināšanās krīze. Šajos studiju gados darbos un attieksmē tādejādi parādīta solidaritāte un vienotība, kas likumsakarīgi turpinās arī jaunā Banku augstskolas absolventu aizsāktā tradīcijā.

2023. gada Izlaiduma Banku augstskolas absolventi uzsāka jaunu tradīciju – “Banku augstskolas Absolventu stipendijas” izveidi.

1.kursa studenti varēs pieteikties stipendijai pirmā semestra beigās, nodemonstrējot savu aizrautību studijās ar augstiem studiju rezultātiem un aktīvu darbību augstskolas sabiedriskajà dzīvē. Apraksts par stipendiju, kā to saņemt, nolikums, utt..” vai “Vairāk informācijas par iespēju pieteikties un saņemt Absolventu stipendiju Banku augstskolas studenti saņems septembrī.

Banku augstskolas 2023. gada absolvents Renārs Spinga par Absolventu stipendijas izveides iniciatīvu un nozīmi norāda sekojošo:

“Stipendija kā finansiāla atbalsta forma ir lieliska iniciatīva! Kad rokās sadodas augstskola, tās absolventi un studenti, ir tikai ieguvumi visiem iesaistītajiem.

Pirmkārt, studentam, kuram studiju maksas segšana var būt kā noņemt smagu akmeni, kas aplikts ap kāju, par kuru jādomā un jāraizējas, tiecoties uz mērķiem studijās un profesionālajā izaugsmē. Tā ir papildus enerģija, koncentrēšanās studijām, lielāka iespēja socializācijai un savu talantu attīstībai.

Līdz ar to, otrkārt, ieguvēji ir arī augstskola. Motivēti un sevis attīstībai koncentrēti studenti biežāk apmeklē nodarbības, iesaistās diskusijās, iesniedz kvalitatīvus studiju darbus, veicinot studiju kvalitāti, pētniecību un attīstību, labāku reputāciju, kā arī nodrošina labāku studentu kopienas attīstību. Tiek paaugstināta akadēmiskā veiktspēja. Iespēja kandidēt stipendijai un skaidri definēti tās saņemšanas kritēriji var motivēt studējošos ne tikai domāt par sevis attīstību un aktīvu dalību studiju dzīvē, bet reali arī darīt: iesaistīties pašpārvaldē, hakatonos, ārpus studiju aktivitātēs un konkursos. Enerģija un aktivitāte ir “lipīga”. Aizrautīgi un enerģiski studenti var būt iedvesma un piemērs citiem, veicinot kopējo studentu motivāciju un konkurenci studijās. Stipendija var būt motivācija un varbūt pat mērķis, uz kuru tiecoties, neviens students un sabiedrības loceklis nav zaudētājs.

Jā, treškārt, bez šaubām, izglītoti un motivēti kļūst par spēcīgu resursu valstij, dodot ieguldījumu ekonomikā, kultūrā un zinātnē. Studenti, kas attīstījuši prasmes un kompetences, kā kritisko domāšanu, komunikācijas spējas, problēmu risināšanu un līderību, ir saldais ēdiens ne tikai darba tirgū, bet arī sabiedrībā, ar ko veidot Latviju labāku, ar ko dalīt laiku un vietu uz šīs Zemes.

Ieguvēji būs visi! Absolvent, sējam sēklas šodien, lai studenti, kuri gūst labu pieredzi augstskolā, pateicoties stipendijai, aug un kļūst par lepniem un iesaistītiem absolventiem, kas turpina šo tradīciju! Sadodamies rokās ar augstskolu un studentiem! Atbalsti iniciatīvu!”

Aicinām ikvienu Banku augstskolas absolventu pievienoties šai iniciatīvai un atbalstīt nākotnes līderu izaugsmi, kuri nākotnē atbalstīs citus jauniešus. Kopā veidojam savstarpēji atbalstošu sabiedrību.

Aicinām veikt ziedojumus Banku augstskolas fondā, norādot ziedojuma mērķi: Absolventu stipendija Banku augstskolas studentiem

Maksājuma rekvizīti:

Nodibinājums “Banku augstskolas fonds”
40008111465
AS SEB Banka
LV65UNLA0050010484508
K.Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013

Paldies Banku augstskolas 2023.gada izlaiduma absolventiem par Absolventu stipendijas izveidošanu! Tā ir jau Banku augstskolas absolventu nozīmīga sociālā iniciatīva, lai atbalstītu pirmā kursa studentus.