Pievienojies #EUvsVirus Viseiropas hakatonā

23.04.2020.

Baltijas vadības komandas vārdā aicinām Jūs izmantot iespēju piedalīties Eiropas Komisijas un EY kopīgi organizētā hakatonā, kas notiks šajā nedēļas nogalē – no 24. līdz 26. aprīlim.

“EUvsVirus” – Viseiropas hakatons ir daļa no mūsu aktīvā ieguldījuma cīņā pret COVID-19, kur EY atbalsta Eiropas Komisiju ar mērķi palīdzēt rast novatoriskus risinājumus cīņā ar #COVID19 izraisīto rezonansi un negatīvām sekām.

#EUvsVirus Hackathon aicināts piedalīties ikviens – uzņēmēji, valsts iestādes, start-up, universitātes, studenti – ikviens, kam ir kādas inovatīvas idejas, kā varam risināt, uzlabot, sadzīvot ar radušos situāciju.

Idejas tiks radītas un vērtētas šādās jomās:

• Veselības aprūpe

• Uzņēmējdarbības nepārtrauktības nodrošināšana

• Sociālā un politiskā kohēzija

• Attālinātais darbs un izglītība

• Digitālās finanses

Piesakiet savu dalību, kā mentors, kā partneris vai arī kā problēmu risinātājs! Labāko risinājumu autori tiks uzaicināti pievienoties Eiropas Inovāciju padomes (EIC) kopienas platformai, kas veicinās sadarbību ar risinājumu gala lietotājiem (piemēram, slimnīcām), kā arī nodrošinās piekļuvi investoriem, fondiem un citām finansēšanas iespējām no EIC un citiem ES finansiālā atbalsta mehānismiem.

Reģistrējies jau šodien, lai radītu risinājumus kopā – https://euvsvirus.org/.