Pieteikšanās valsts finansētajām studiju vietām 2022./2023. akadēmiskajā gadā

06.07.2022.

Informējam, ka:

– saskaņā ar Banku augstskolas 22.06.2022. Senāta lēmumu (Protokols Nr.7), 2022./2023.ak.g. piešķirtas valsts finansētās studiju vietas:

 

Profesionālajā bakalaura studiju programmā “Finanses”

1.kursā

7 vietas

2.kursā

4 vietas

3.kursā

7 vietas

4.kursā

4 vietas

 

Profesionālajā bakalaura studiju programmā “Risku vadība un apdrošināšana”

4.kursā

3 vietas

 

Profesionālajā bakalaura studiju programmā “Biznesa procesu vadība”

1.kursā

4 vietas

2.kursā

4 vietas

3.kursā

2 vietas

4.kursā

2 vietas

 

Profesionālajā bakalaura studiju programmā “Finanšu pārvaldības informatīvās sistēmas”

1.kursā

7 vietas

2.kursā

2 vietas

3.kursā

2 vietas

4.kursā

2 vietas

 

Profesionālajā maģistra studiju programmā “Kiberdrošības pārvaldība”

1.kursā, kuri uzsāk studijas 2022.gada septembrī

8 vietas

2.kursā, kuri uzsāka studijas 2021.gada septembrī

7 vietas

3.kursā, kuri uzsāka studijas 2021.gada februārī

1 vieta

3.kursā, kuri uzsāka studijas 2020.gada septembrī

1 vieta

 

– saskaņā ar Banku augstskolas 22.06.2022. Senāta lēmumu (Protokols Nr.7), 2022./2023.ak.g. profesionālajā bakalaura studiju programmā “Starptautiskās finanses” piešķirtas astoņas Banku augstskolas un Šveices Biznesa skolas kopīgi finansētas studiju vietas:

 

1.kursā

2 vietas

2.kursā

2 vietas

3.kursā

2 vietas

4.kursā

2 vietas

 

Pieteikšanās termiņš dalībai konkursā līdz 2022.gada 15.jūlijam;

Pretendentu pieteikumu izskatīšanas termiņš līdz 2022.gada 29.jūlijam.