Pieteikšanās valsts finansētajām studiju vietām 2020./2021. akadēmiskajā gadā

06.07.2020.

Aicinām Banku augstskolas studējošos pieteikties uz valsts finansētajām studiju vietām 2020./2021.ak. gadam, rakstot iesniegumu un nosūtot to uz Studiju informācijas daļas e-pastu sid@ba.lv līdz 2020. gada 20.jūlijam.

Pamatojoties uz Augstskolu likuma 15.panta pirmo daļu, Banku augstskolas Satversmes 21.punktu un Banku augstskolas Senāta lēmumu, 2020./20201.ak.g. tiek piešķirtas:

 

Profesionālajai bakalaura studiju programmai “Finanses”:

 • četras valsts finansētās studiju vietas studiju programmas pirmajā akadēmiskajā gadā;
 • trīs valsts finansētās studiju vietas studiju programmas otrajā akadēmiskajā gadā;
 • trīs valsts finansētās studiju vietas studiju programmas trešajā akadēmiskajā gadā;
 • piecas valsts finansētās studiju vietas studiju programmas ceturtajā akadēmiskajā gadā;

 

Profesionālajai bakalaura studiju programmai “Risku vadība un apdrošināšana”:

 • trīs valsts finansētās studiju vietas studiju programmas pirmajā akadēmiskajā gadā;
 • trīsvalsts finansētās studiju vietas studiju programmas otrajā akadēmiskajā gadā;
 • divasvalsts finansētās studiju vietas studiju programmas trešajā akadēmiskajā gadā;

 

Profesionālajai bakalaura studiju programmai “Biznesa procesu vadība”:

 • divas valsts finansētās studiju vietas studiju programmas pirmajā akadēmiskajā gadā;
 • trīs valsts finansētās studiju vietas studiju programmas otrajāakadēmiskajā gadā;
 • trīs valsts finansētās studiju vietas studiju programmas trešajā akadēmiskajā gadā;

 

Kopīgajai profesionālajai bakalaura studiju programmai “Finanšu pārvaldības informatīvās sistēmas”:

 • divas valsts finansētās studiju vietas studiju programmas pirmajā akadēmiskajā gadā;
 • trīs valsts finansētās studiju vietas studiju programmas otrajā akadēmiskajā gadā;
 • trīs valsts finansētās studiju vietas studiju programmas trešajā akadēmiskajā gadā;

 

Profesionālajai maģistra studiju programmai “Kiberdrošības pārvaldība”:

 • sešas valsts finansētās studiju vietas studiju programmas pirmajā akadēmiskajā gadā studentiem, kuri uzsāk studijas 2020.gada septembrī;
 • divas valsts finansētās studiju vietas studiju programmas pirmajā akadēmiskajā gadā studentiem, kuri uzsāka studijas 2020.gada februārī;
 • piecas valsts finansētās studiju vietas studiju programmas otrajā akadēmiskajā gadā studentiem, kuri uzsāka studijas 2019.gada septembrī;
 • divas valsts finansētās studiju vietas studiju programmas otrajā akadēmiskajā gadā studentiem, kuri uzsāka studijas 2019.gada februārī;

 

Kopīgajai doktora studiju programmai “Biznesa vadība”:

 • viena valsts finansēto studiju vietu studiju programmas otrajā akadēmiskajā gadā;
 • piecas valsts finansētās studiju vietas studiju programmas trešajā akadēmiskajā gadā.