Pieteikšanās valsts finansētajām, Banku augstskolas un Šveices Biznesa skolas kopīgi finansētajām studiju vietām 2024./2025. akadēmiskajā gadā

10.07.2024.

Pieteikšanās termiņš dalībai konkursā līdz 2024.gada 19.jūlijam.

Informējam, ka saskaņā ar Banku augstskolas 25.06.2024. Senāta lēmumu (Protokols Nr.6), 2024./2025.ak.g. piešķirtas:

– Valsts finansētās studiju vietas:

 profesionālajai bakalaura studiju programmai “Finanses”:

 • astoņasvalsts finansētās studiju vietas studiju programmas pirmajā akadēmiskajā gadā;
 • sešas valsts finansētās studiju vietas studiju programmas otrajā akadēmiskajā gadā;
 • trīs valsts finansētās studiju vietas studiju programmas trešajā akadēmiskajā gadā;
 • trīs valsts finansētās studiju vietas studiju programmas ceturtajā akadēmiskajā gadā;

profesionālajai bakalaura studiju programmai “Biznesa procesu vadība:

 • piecas valsts finansētās studiju vietas studiju programmas pirmajā akadēmiskajā gadā;
 • četras valsts finansētās studiju vietas studiju programmas otrajā akadēmiskajā gadā;
 • trīs valsts finansētās studiju vietas studiju programmas trešajā akadēmiskajā gadā;
 • trīs valsts finansētās studiju vietas studiju programmas ceturtajā akadēmiskajā gadā;

kopīgajai profesionālajai bakalaura studiju programmai “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas”:

 • sešasvalsts finansētās studiju vietas studiju programmas pirmajā akadēmiskajā gadā;
 • četras valsts finansētā studiju vieta studiju programmas otrajā akadēmiskajā gadā;
 • trīs valsts finansētās studiju vietas studiju programmas trešajā akadēmiskajā gadā;
 • divas valsts finansētā studiju vieta studiju programmas ceturtajā akadēmiskajā gadā;

profesionālajai maģistra studiju programmai “Kiberdrošības pārvaldība”:

 • astoņasvalsts finansētās studiju vietas studiju programmas pirmajā akadēmiskajā gadā;
 • septiņas valsts finansētās studiju vietas studiju programmas otrajā akadēmiskajā gadā.
 • četrasvalsts finansētā studiju vieta studiju programmas trešajā akadēmiskajā gadā.

 

Iesnieguma veidlapa pieejama šeit: Iesniegums_valsts_finansetajai_studiju_vietai_2024_2025

Parakstītu iesniegumu sūtīt uz e-pastu: sid@ba.lv

 

– Banku augstskolas un Šveices Biznesa skolas kopīgi finansētas studiju vietas:

profesionālajai bakalaura studiju programmai “Starptautiskās finanses”:

 • divas studiju vietas studentiem studiju programmas pirmajā akadēmiskajā gadā;
 • divas studiju vietas studentiem studiju programmas otrajā akadēmiskajā gadā;
 • divas studiju vietas studentiem studiju programmas trešajā akadēmiskajā gadā;
 • divasstudiju vietas studentiem studiju programmas ceturtajā akadēmiskajā gadā.

Iesnieguma veidlapa pieejama šeit: Starptautiskas_finases_Iesniegums_2024_2025

Parakstītu iesniegumu sūtīt uz e-pastu: sid@ba.lv

 

Pretendentu pieteikumu izskatīšanas termiņš līdz 2024.gada 31.jūlijam.