Pieteikšanās ERASMUS + studijām ārvalstīs turpinās līdz 23. septembrim!

21.09.2021.

Konkurss Erasmus+ studijām tiek izsludināts divas reizes gadā: Erasmus+ studijās var doties gan pilna laika, gan nepilna laika studenti, kuri sekmīgi pabeiguši pirmo studiju gadu. Katrs students var doties apmaiņas studijās un praksē katrā studiju ciklā (bakalaurs, maģistrs, doktorantūra), neierobežotu reižu skaitu, nepārsniedzot 12 mēnešus viena studiju cikla ietvaros. Apmaiņas studijām var pieteikties tikai tajās augstskolās, ar kurām BA ir divpusējās sadarbības līgums.

Iesniegt savus pieteikumus Erasmus mobilitātei var šeit: https://www.ba.lv/informacija/pieteikties-erasmus/.

Lūk, saruna ar BA studentu Kārli Džeriņu par viņa izvēli doties apmaiņas studijās uz Somiju 2020.gada rudenī. Pandēmijas stingrāko ierobežojumu laikā. Arī šajā 2021./2022. akadēmiskajā gadā, kad mēs vēl joprojām izjūtam vairāku pandēmijas ierobežojumu ietekmi Kārlis turpinās studijas ERASMUS + studentu apmaiņas programmā ārvalstīs, tagad Vācijā – Osnabrikas Lietišķo zinātņu universitātē (Osnabrück University of Applied Sciences).

INTERVIJA: Vai Somijā dzīvo vislaimīgākie cilvēki?

Ar Kārli Džeriņu, Bankas augstskolas Uzņēmējdarbības vadīšanas studentu un bijušo Banku augstskolas studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāju sarunājamies pa tālruni. Viņš devies Erasmus+ studijās rudenī uz Turku University of Applied Sciences, Somijā.

Domas par studijām Somijā bija apsvēris jau iepriekš, tam bijuši vairāki iemesli, pirmkārt Somijas kultūra, dzīvesveids un mentalitāte ir salīdzinoši  līdzīgi Latvijai, bet ekonomikas un tehnoloģiju ziņā Somija ir attīstītāka valsts. Otrkārt, Somijā dzīvojot vislaimīgākie cilvēki Eiropā vai pat pasaulē. “Tas man šķita ļoti interesanti, un es vēlējos redzēt, kādēļ viņi ir tik laimīgi? Piemēram, viņi taču lielāko daļu laika dzīvo tumsā, un vai tiešām tas netraucē būt laimīgiem?”, saka Kārlis. Treškārt, Kārli  interesēja atšķirīgas studiju metodes Somijā. Un pēdējais, tomēr ļoti noteicošs Erasmus+ augstskolas izvēlē bija epidemioloģiskā situācija uzņemošajā valstī. Tobrīd Somija bija viena no drošākajām zonām Eiropā.

Kā šķiet tagad –  vai somi ir tie vislaimīgākie?

No vienas puses, somi ietur distanci, ir diezgan introverti  kā latvieši, varbūt pat nedaudz vairāk, bet tomēr no viņiem plūst šis laipnums un savstarpējā saprašana, pretimnākšana, ko ļoti labi var redzēt dažādās situācijās, kad sanāk ar viņiem kontaktēties. Viens iemesls ir sociālā puse – valsts par visiem iedzīvotājiem parūpējas, dzīves līmenis te ir augsts, ienākumi ir labi, un nav jāraujas divos darbos. Somiem ir arī pietiekami daudz līdzekļu, lai izpaustos brīvajā laikā un nodarbotos ar dažādiem hobijiem. Patiesi neesmu redzējis, ka somi varētu par kaut ko iespringt! Somiem ir tāds vārds „sisu”, kas apzīmē spēku strādāt, drosmi un apņēmību. To es somu studentos tik daudz nenovēroju, bet mums bija ceļojums uz Somijas ziemeļiem, un tur es redzēju, cik ļoti liela izturība un spēks ir somos, lai arī jādzīvo aukstumā un tumsā. To pat ir nedaudz grūti aprakstīt.

Kā esat iejuties Somijas vidē un kā tur jūtaties?

Dzīves apstākļi šeit ir ļoti labi, piemēram, man ir luksus iespēja, jo es viens dzīvoju studentu dzīvoklī, kas paredzēts diviem cilvēkiem. Saistībā ar COVID-19 te valdība nav noteikusi obligātus ierobežojumus, piemēram, obligāti nēsāt sejas maskas, to lietošanai ir rekomendējošs statuss. Lielākā daļa iestāžu strādā, tās nav slēgtas. Ir saīsināti darba laiki, publiskie pasākumi nenotiek, bet salīdzinoši ar citām Eiropas valstīm, šeit norit gandrīz normāla dzīve un nav tā kā citās valstīs, kur ir “lockdown” un lielākā daļa iestāžu ir slēgtas. Es katru dienu dodos uz augstskolu, lai studētu un izstrādātu uzdotos darbus. Vēl varu pieminēt, ka Somijā ir lielāka dzīves dārdzība nekā Latvijā, līdz ar to nedaudz vairāk jāseko līdzi saviem tēriņiem.

Vai Jūs piedzīvojāt arī kultūršoku?

Par somiem es teiktu – nē. Vairāk man sanāk komunicēt ar vāciešiem, frančiem, spāņiem un beļģiem, un šajā saziņā var redzēt kultūras atšķirības. Lai arī esam viena Eiropa, uzskati citreiz ir krasi atšķirīgi.

Kādi būs/ir lielākie ieguvumi no Erasmus+ studijām?

Man ļoti patīk, ka šeit studiju programma atšķiras  – studēju industriālo menedžmentu, kas vairāk saistīts ar ražošanas procesa kontroli, izveidi, kvalitātes kontroli, dažādām statistikas pieejām, ar to, kā sekot līdzi visiem procesiem, daudz māca arī par piegādes ķēdēm. Studijās Somijā būšu labāk sapratis, kur es nākotnē vēlos vairāk izpausties un ar kādiem jautājumiem strādāt. Vēl ieguvums no Erasmus+ studijām būs kultūras atšķirības, ko jau minēju. To iepazīšana ļauj paplašināt redzesloku par dažādiem jautājumiem, redzēt atšķirīgus viedokļus, daudzpusīgāk domāt, iemācīties risināt problēmas. Tā ir iespēja paplašināt „burbuli”, kurā ikdienā dzīvoju.

Vai Erasmus+ studiju laikā bija kādi izaicinājumi, un kā tikāt ar tiem galā? 

Viens no izaicinājumiem bija ilgstoša neziņa par COVID-19 situācijas ietekmi uz studiju procesu. Pēc tam nācās ļoti ātri atrast, kur dzīvot, un tas bija neliels izaicinājums. Mums šeit jau no paša sākuma bija “buddy” sistēma (padomdevēju – palīgu atbalsts), un mans “buddy” palīdzēja atrisināt dzīvošanas jautājumu. Liels izaicinājums man ir arī socializēšanās. Studiju procesa izaicinājumi ir vēl priekšā, jo eksāmenu periods vēl tikai tuvojas. Mums bija viena brīva nedēļa semestra vidū, un pirms šī brīvlaika bija vienlaicīgi uzdoti ļoti daudzi patstāvīgie darbi. Vienas līdz divu nedēļu laikā bija jāsagatavo vismaz 60 lapaspuses ar dažādiem pētījumiem, analīzi, Excel aprēķiniem un citiem patstāvīgajiem darbiem. Kad uzdevumi sakrīt vienā laikā, ir pamatīgi jāstrādā.

Semestra sākumā studijas lielākoties notika klātienē vai hibrīdversijā, kad pasniedzējs un studenti bija klātienē, bet vienlaicīgi lekcijas notika tiešsaistē (online), dodot iespēju pieslēgties no attāluma. Tomēr šī vide – pieejami datori, tāfeles, ekrāni, planšetes – ir ļoti attīstīta. Te izmanto arī lietotni, kurā ir redzami visi studiju priekšmeti un kalendārs un kurā var sekot līdzi iesniedzamajiem darbiem un atzīmēm. Viss ir ļoti viegli pārskatāms. Papīrs studiju procesā praktiski netiek izmantots, visa informācija ir pieejama Moodle vidē. Mēs šeit izmantojam Microsoft Teams platformu, kad lekcijas notiek attālināti. Tā varbūt ir pat labāka par Zoom platformu, jo saglabājas informācija un  dokumenti, kam var piekļūt arī pēc lekcijas.

Citādi studiju process ir diezgan līdzīgs, jo arī te ir moduļu sistēma, kursa laikā ir daudz dažādu patstāvīgo darbu, kursa noslēgumā ir eksāmens. Apmēram pusi vērtējumu veido patstāvīgie darbi un pusi – eksāmena gala atzīme. Šeit tāda automātiski izlikta atzīme nepastāv, visiem studentiem kursa beigās ir jāraksta eksāmens, kas tiek veidots pēc klasiskā varianta – studentiem jāatbild uz jautājumiem. Citiem studentiem no Francijas, Vācijas šķiet nepierasti, ka ir tik daudz patstāvīgo darbu, bet man tā ir ierasta lieta.

Kādi būtu praktiski ieteikumi tiem studentiem, kuri vēlētos piedalīties Erasmus+ mobilitātē?

Ja ir vēlme, noteikti dodieties Erasmus+ studijās – tā ir vērtīga pieredze! Puse no gada pārāk daudz nemainīs Jūsu dzīvē, ja nav uzņemtas lielas atbildības uz saviem pleciem. Sarežģītākais jautājums varētu būt augstskolas izvēle, tāpēc ir labi, ja izpēta informāciju, uzzina dažādas atsauksmes par augstskolu, cītīgi iepazīstas ar augstskolas mājaslapu, izzina, ko augstskola piedāvā, kā notiek studiju process un kādas ir ārpusstudiju aktivitātes.

Ja būtu jānovērtē 10 ballu skalā, cik Jūs liktu par Erasmus+ studijām Somijā?

Liktu starp 8 un 9, jo vienmēr ir vieta izaugsmei. Esmu ļoti apmierināts gan ar augstskolu, gan visiem apstākļiem. Mums bija ļoti labs piedzīvojums semestra vidū, kad bija vienu nedēļu ilgs brīvlaiks. Ar labākajiem draugiem, kas te iegūti, devāmies uz Lapzemi. Bijām pilnīgā nekurienē. Palikām bijušajā skolā (tas bija Airbnb), kur saimniekoja divi vecāka gadagājuma cilvēki. Viņi mums parādīja patiešām īsteno somu mentalitāti. Mēs pabijām 2-3 grādu aukstā ūdenī, un pirtī mūs tā izcepināja! Bija cienasti ar medījumiem, kā arī gājām mežā. Tā bija ļoti spilgta pieredze par to, kā Somijā nomaļākās vietās, laukos dzīvo.

Ja doma par Erasmus+ studijām ir ienākusi prātā, noteikti izmantojiet šo iespēju, pat, ja ir bail vai citam tas ir jautājums par angļu valodas pietiekamām zināšanām. Šie šķēršļi ir pārvarami! Sevis izaicināšana un kāpšana ārā no komforta zonas ir nepieciešama lieta, lai kļūtu par veiksmīgu un pilnvērtīgu personību!