Pieteikšanās Erasmus plus praksei!

15.02.2018.

Atgādinām, ka no 6. februāra līdz 16. martam notiek pieteikšanās uz Erasmus plus praksei. Prakses ilgums ir ne mazāk, kā divi pilni mēneši un ne ilgāk kā līdz  2018. gada 30. septembrim. Uz šo konkursu var pietiekties tie, kuri vēlas iziet praksi studiju programmas ietvaros, vai jaunie absolventi, kuri ir absolvējuši 2018. gada ziemā vai absolvēs 2018. gada vasarā.

Erasmus plus praksei var pieteikties šādas grupas: 2V; 2Vv; 2F1; 2F2; 2RVA; 2F3; 2FA; 2VA; 4V;4Vv; 4IPAv;4IPA; 4F1; 4F2; 4F3; 4F4; 4FV; 4F1; 4F2; 4RVav; 4FA; 4FA; 4VA; 1MV4; 1MF4; 2IPA; 1MV; 2MV; 2MV4; 1MIU4; 2MIU; 2MIU4.

Kas Jums jādara, lai pieteiktos Erasmus plus praksei? Kā atrast prakses vietu?

1. Aprunājieties ar savu studiju programmas direktoru/-i  vai studiju programmas direktora/-es palīdzi, lai saņemtu atbildi par to vai varat doties Erasmus plus praksē un kad ir Jūsu piemērotākais prakses periods.

2. Sastādiet motivācijas vēstuli angļu valodā un CV Europass formātā, Jūsu topošajai prakses organizācijai

3. Prakses vietu students atrod pats. Zemāk atradīsiet vairākus ieteikumus kā meklēt prakses vietu:

  • Variants A: Šeit atradīsiet sarakstu ar prakses vietām, uz kurām iepriekš devušies BA studenti. Nosūtiet savu motivācijas vēstuli un CV uz kādu no izvēlētām organizācijām.
  • Variants B: izvēlieties vairākas organizācijas, kurās vēlētos iziet praksi un nosūti savu CV un motivācijas vēstuli.
  • Variants C: ieskatieties Erasmus plus prakšu datu bāzē: https://erasmusintern.org/traineeships izvēlies organizācijas un nosūtiet savu CV un motivācijas vēstuli.
  • Variants D: uzrunājiet savus radus, draugus vai paziņas ārzemēs, palūdziet palīdzību un padomu par prakses vietu.

4. Kad Jūsu potenciālā prakses vieta ir uzsākusi saraksti ar Jums, varat sākt sagatavot pieteikuma dokumentus, kas jāiesniedz Banku augstskolas International office, 203. kabinetā:

  • Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa Erasmus praksei, skatīt saiti šeit: https://www.ba.lv/informacija/pieteikties-erasmus , spiediet prakse.
  • Aizpildīta un parakstīta  Certificate of Proficiency in English, skatīt veidlapa https://www.ba.lv/informacija/pieteikties-erasmus Šī veidlapa jāaizpilda tikai studentiem, kas studē latviešu valodas programmās. Ja angļu valodu neesat studējuši BA, tad jāiesniedz apliecinājums par angļu valodas prasmi, piemēram, starptautiskais valodas tests IELTS, TOEFL, u.c. testu apliecinājums, vai apliecināts izraksts no iepriekšējās augstskolas diploma par angļu valodas apguvi.
  • Pievienota sarakste ar potenciālo prakses organizāciju (e-mail) vai ielūguma vēstule no organizācijas (Letter of Intent), kurā rakstīts, ka prakses kompānija Jūs uzņem konkrētā laika posmā.

Priekšroka tiks dota tiem kandidātiem, kuri savos pieteikumos būs pievienojuši saraksti ar uzņemošo prakses organizāciju vai uzaicinājuma vēstuli no uzņemošās prakses organizācijas. Erasmus plus praksei var būt apstiprināti tikai tie kandidāti, kuriem nav akadēmisko vai finansiālo parādu BA.

Pirms pieteikšanās obligāti izlasiet informāciju par pieteikšanās pirmo fāzi: https://www.ba.lv/informacija/pieteikties-erasmus

Kad būsiet apstiprināts, par dokumentu kārtošanas otro fāzi vairāk var atrast šeit:  https://www.ba.lv/informacija/erasmus-dokumenti/

Cik liela ir Erasmus plus stipendija?

Eiropas komisijas finansējums = 100 EUR vienreizējs atbalsts + (prakses dienu skaits X viens no finansējumiem I- III valstu grupā)

I valstu grupa 500 EUR/ 30 dienas: Dānija, Īrija, Francija, Itālija, Austrija, Somija, Zviedrija, Lielbritānija, Lihtenšteina, Norvēģija.

II valstu grupa 450 EUR/ 30 dienas: Beļģija, Čehijas Republika, Vācija, Grieķija, Spānija, Horvātija, Kipra, Luksemburgā, Nīderlande, Portugāle, Slovēnija, Islande, Turcija.

III valstu grupa 400 EUR/ 30 dienas: Bulgārija, Igaunija, Lietuva, Ungārija, Malta, Polija, Rumānija.

Latvijas valsts finansējums = 4.33 EUR X prakses dienu skaits.

Ja vēlēsieties pieteikties uz praksi, kas norisinās ilgāk par 2018. gada 30. septembri, tad Jums jāgaida, kad tiks izsludināts konkurss vēlāk pavasarī. Katrā studiju līmenī (bakalaura, maģistra, doktorantūras) varat izmantot 12 mēnešus, lai dotos Erasmus plus studijās un praksē.