Budžeta vietas Banku augstskolas studiju programmās

20.08.2021.

Par pieteikšanos valsts finansētajām studiju vietām un Banku augstskolas un Šveices Biznesa skolas kopīgi finansētām studiju vietām

Informējam, ka

  • saskaņā ar Banku augstskolas 15.06.2021. Senāta lēmumu (Protokols Nr.6), 2021./2022.ak.g. piešķirtas valsts finansētās studiju vietas:

Profesionālajā bakalaura studiju programmā “Finanses”

1. kursā 7 vietas
2. kursā 5 vietas
3. kursā 4 vietas
4. kursā 4 vietas

Profesionālajā bakalaura studiju programmā “Risku vadība un apdrošināšana”

2. kursā 3 vietas
3. kursā 3 vietas
4. kursā 2 vietas

Profesionālajā bakalaura studiju programmā “Biznesa procesu vadība”

1. kursā 3 vietas
2. kursā 3 vietas
3. kursā 2 vietas
4. kursā 2 vietas

Profesionālajā bakalaura studiju programmā “Finanšu pārvaldības informatīvās sistēmas”

1. kursā 6 vietas
2. kursā 3 vietas
3. kursā 2 vietas
4. kursā 2 vietas

Profesionālajā maģistra studiju programmā “Kiberdrošības pārvaldība”

1.kursā, kuri uzsāk studijas 2021.gada septembrī (Pretendentu pieteikumu izskatīšanas termiņš līdz 2021.gada 27.augustam) 4 vietas
2.kursā, kuri uzsāka studijas 2020.gada septembrī 5 vietas
2.kursā, kuri uzsāka studijas 2020.gada februārī 2 vietas
3.kursā, kuri uzsāka studijas 2019.gada septembrī 4 vietas
  • saskaņā ar Banku augstskolas 29.06.2021. Senāta lēmumu (Protokols Nr.7), 2021./2022.ak.g. profesionālajā bakalaura studiju programmā “Starptautiskās finanses” piešķirtas astoņas Banku augstskolas un Šveices Biznesa skolas kopīgi finansētas studiju vietas:
1. kursā 2 vietas
2. kursā 2 vietas
3. kursā 2 vietas
4. kursā 2 vietas

Pieteikšanās termiņš dalībai konkursā līdz 2021.gada 15.jūlijam.

Pretendentu pieteikumu izskatīšanas termiņš līdz 2021.gada 23.jūlijam, izņemot maģistra studiju programmu “Kiberdrošības pārvaldība”, kurā pieteikumu izskatīšana notiks līdz 27. augustam.

 

Par pieteikšanos studijām Banku augstskolā vairāk lasi šeit: Uzņemšana 2021/2022 Banku augstskolā turpinās!

Par studiju maksas atlaidēm maģistra un doktora līmeņa studentiem Banku augstskolā vairāk lasi šeit: Turpinot studijas maģistra programmās, absolventiem ir atlaides studiju maksai


Jautājumu gadījumā droši sazinieties pa tālruni 67360133 vai rakstot ziņu sid@ba.lv!