Pieteikšanās Banku augstskolas un Šveices Biznesa skolas finansētajām studiju vietām 2020./2021.akadēmiskajā gadā

10.07.2020.

Pieteikšanās Banku augstskolas un Šveices Biznesa skolas finansētajās studiju vietāprofesionālajā bakalaura studiju programmā “Starptautiskās finanses” 2020./2021. akadēmiskajā gadā

Aicinām profesionālābakalaura studiju programmā “Starptautiskās finanses”  studējošos pieteikties finansētajām studiju vietām 2020./2021.ak. gadam, rakstot iesniegumu un nosūtot to uz Studiju informācijas daļas e-pastu sid@ba.lv līdz 2020. gada 27.jūlijam.

Pamatojoties uz Augstskolu likuma 15.panta pirmo daļu, Banku augstskolas Satversmes 21.punktu un Banku augstskolas Senāta lēmumu, 2020./20201.ak.g. profesionālajā bakalaura studiju programmā “Starptautiskās finanses” tiek piešķirtas:

  • divas studiju vietas studentiem studiju programmas pirmajā akadēmiskajā gadā;
  • divas studiju vietas studentiem studiju programmas otrajā akadēmiskajā gadā;
  • divas studiju vietas studentiem studiju programmas trešajā akadēmiskajā gadā.