Pētnieki analizē digitalizācijas lomu pārtikas piegāžu ķēžu pilnveidē

22.06.2021.

Zinātniskā institūta Baltic Studies Centre organizētajā starpdisciplinārajā tiešsaistes zinātniskajā konferencē “Latvija ceļā uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu” 11.06.2021. piedalījās Latvijas pētnieki gan no pašmāju, gan ārvalstu augstskolām un zinātniskajiem institūtiem, kas pārstāv tādas zinātņu nozares kā socioloģija, ekonomika, uztura zinātne, dizains u.c. Konferencē vietējās un ārvalstu zinātniskās organizācijas pārstāvoši Latvijas pētnieki, no atšķirīgu disciplīnu skatupunktiem aplūkoja ilgtspējīgas pārtikas ražošanas un patēriņa aspektus. Konference tematiski sasaucas ar Eiropas Savienības stratēģiju No lauka līdz galdam un jaunāko Kopīgā pētniecības centra (JRC) iniciatīvu izstrādāt ietvara politiku ilgtspējīgām pārtikas sistēmām.

Banku augstskolu pārstāvēja pētnieki Inese Mavļutova un Helvijs Siubra ar priekšlasījumu “Digitalizācijas loma pārtikas piegāžu ķēžu pilnveidē Covid-19 ietekmē”.

Referātos tika analizētas vietējās pārtikas ķēdes no to ilgtermiņa noturības viedokļa, skaidrota inovāciju loma pārejā uz gudrākām pārtikas sistēmām, sniegts ieskats Latvijas iedzīvotāju pārtikas patēriņa un ēšanas paradumos un to maiņā, analizētas jaunas uz ilgtspēju vērstas pārtikas sagādes prakses, iztirzāti sadarbības risinājumi pārtikas sistēmās gan Covid-19 pandēmijas apstākļos, gan plašākā pārtikas ražošanas un patēriņa tendenču kontekstā. Referāti balstīti uz atziņām, kas gūtas dažādos gan Latvijas Zinātnes padomes (Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas, Valsts pētījumu programmas), gan arī Eiropas Savienības finansētos projektos.

PROGRAMMA

Konferencē piedalījās Latvijas pētnieki no Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas, Banku Augstskolas, Agroresursu un ekonomikas institūta, valsts zinātniskā institūta BIOR, nodibinājuma “Baltic Studies Centre”, kā arī Venēcijas Ka’Foskāri universitātes un Centrāleiropas Universitātes.

Vairāk: https://ej.uz/otx6

Konference tika organizēta Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekta “Sociālās inovācijas pārtikas apgādē: ceļi uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu” (SINFO) (Nr. lzp-2018/1-0344) ietvaros.

Vairāk par SINFO projektu: http://www.bscresearch.lv/lv/projekti/sinfo