Pētniecības projekta noslēguma konference notika 16.decembrī

09.12.2021.

Kopš 2020. gada decembra Banku augstskolā (projekta iesniedzējs – Banku augstskola, sadarbības partneri – Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija un Liepājas Universitāte) tiek īstenots Fundamentālo un lietišķo pētījumu zinātnieku individuālais projekts – pētījums “COVID-19 ietekme uz ilgtspējīga patēriņa uzvedību un aprites ekonomiku” (Nr. lzp-2020/2-0317). Projekta norises laiks: 13 mēneši: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris.

 

Projekta noslēguma konference – vebinārs “Ilgtspējīga patēriņš un aprites ekonomika – COVID-19 radītās pārmaiņas, iespējas un izaicinājumi’ notika 16. decembrī tiešsaistē/hibrīdfromātā no plkst. 13.00-15.30. Konferenci rīko Banku augstskola sadarbībā ar partneriem, pētniekiem no Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas un Liepājas Universitātes.

Konferences dienā tika nodrošināta tās tiešraide Facebook LIVE. Interesentus, kuri vēlas noskatīties konferences ierakstu, aicinām sazināties ar konferences organizatoriem.

Konferences darba valoda: latviešu valoda

Konferencē-vebinārā ieplānotas diskusijas par pētījumu rezultātiem, to praktisko un akadēmisko nozīmi, lai formulētu atziņas, kā veiksmīgāk mazināt COVID-19 pandēmijas izraisītās negatīvās sekas un izmantot šos izaicinājumus kā jaunas iespējas.

Konferences programmu skatīt šeit: PROGRAMMA 


Vairāk par projekta īstenošanas gaitu Banku augstskolā:

16.11.2021.
“Pētniecības atziņas: visaptverošs digitalizācijas un ilgtspējas pieprasījums – izglītībā, veselībā, vides jomā un finanšu pratībā” https://www.ba.lv/augstskola/zina/petniecibas-atzinas-visaptveross-digitalizacijas-un-ilgtspejas-pieprasijums-izglitiba-veseliba-vides-joma-un-finansu-pratiba/

19.08.2021.
“Studentu pētniecībā uzmanība vides ilgtspējai un elektromobilitātei” https://www.ba.lv/augstskola/zina/studentu-petnieciba-uzmaniba-vides-ilgtspejai-un-elektromobilitatei/

30.07.2021.
“Studenti pēta pandēmijas ietekmi uz ekonomikas ilgtspēju un attīstības iespējām” https://www.ba.lv/augstskola/zina/studenti-peta-pandemijas-ietekmi-uz-ekonomikas-ilgtspeju-un-attistibas-iespejam/

22.06.2021.
“Pētnieki analizē digitalizācijas lomu pārtikas piegāžu ķēžu pilnveidē” https://www.ba.lv/augstskola/zina/petnieki-analize-digitalizacijas-lomu-partikas-piegazu-kezu-pilnveide/

18.06.2021.
“Pētniecībā mūsu virzieni – ilgtspēja, sadarbība, inovācijas digitālās transformācijas laikā” https://www.ba.lv/augstskola/zina/petnieciba-musu-virzieni-ilgtspeja-sadarbiba-inovacijas-digitalas-tranformacijas-laika/

29.04.2021.
“Pētījums par COVID-19 pandēmijas ietekmi apkopo uzvedības pārmaiņas. AKTUĀLĀS APTAUJAS” https://www.ba.lv/augstskola/zina/petijums-par-covid-19-pandemijas-ietekmi-uz-aprites-ekonomiku-noskaidro-uzvedibas-parmainas-sesos-virzienos-aktualas-aptaujas/

28.04.2021.
“Banku augstskolas pētnieki piedalās EIROPAS ZINĀTNIEKU NAKTĪ 2021”: https://www.ba.lv/augstskola/zina/banku-augstskolas-petnieki-piedalas-eiropas-zinatnieku-nakti-2021/

Projekta sākums:
23.12.2021.
“Banku augstskolas projekts veidos digitālo vidi sabiedrības mūžizglītībai” https://www.ba.lv/augstskola/zina/banku-augstskolas-projekts-veidos-digitalo-vidi-sabiedribas-muzizglitibai/

Plašāka informācija par projektu lasāma šajā vizītkartē: https://www.ba.lv/informacija/covid-19-ietekme-uz-ilgtspejiga-paterina-uzvedibu-un-aprites-ekonomiku-34080/