Pētījums par COVID-19 pandēmijas ietekmi apkopo uzvedības pārmaiņas. AKTUĀLĀS APTAUJAS:

29.04.2021.

Banku augstskolas vadībā kopš 2020. gada 1. decembra tiek īstenots fundamentālo pētījumu projekts “COVID-19 ietekme uz ilgtspējīga patēriņa uzvedību un aprites ekonomiku”. Tā mērķis ir radīt teorētisko un praktisko bāzi, lai veidotu zinātniski pamatotu domāšanas un attieksmes maiņu pret norisēm ekonomikā un sabiedrības attīstībā. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju un Liepājas Universitāti.

Kopumā iedzīvotāju un uzņēmumu uzvedības maiņa tiek noskaidrota sešos virzienos. Šobrīd atvērtās aptaujas (pievienotas zemāk) saistītas ar finanšu pratības tematiku, fiziskajām aktivitātēm, kā arī kiberdrošību.

Banku augstskola aicina ikvienu piedalīties aktuālajās projekta aptaujās!

AKTUĀLĀS APTAUJAS: 

 1. Finanšu pratība un investīcijas vides, sociālajā un pārvaldības jomā COVID-19 apstākļos. ANKETA:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBegMbhaGORdLqWzffTxPX9N_2te92vgmi53zq3Zb_6KaFOw/viewform

2. Fiziskās aktivitātes Covid-19 pandēmijas laikā.

      ANKETA:  https://forms.gle/UqQYqaoAjRvTKRLu5

3. Darba paradumu maiņa Covid-19 pandēmijas ietekmē un ar to saistītajiem kiberdrošības riskiem. ANKETA:  https://ej.uz/kiberriski

Projekta vadītāja Banku augstskolas profesore Inese Mavļutova:

“Covid – 19 pandēmija parāda, ka iedzīvotājiem un uzņēmējiem nepieciešama palīdzība apgūt taupīgas saimniekošanas prasmes, digitalizēt dokumentus un procesus, izdarīt videi draudzīgu izvēli, sekot pasaules tendencēm, jo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstība sekmē sabiedrības ilgtspējīgu attīstību.  Atslēgas vārds aprites ekonomikai ir ilgtspēja! Zinātniski pamatota digitālās izglītības vide stimulēs Latvijas ekonomisko izaugsmi un  konkurētspēju, mazinot Covid-19 pandēmijas izraisītās sekas, kā arī sagatavojot iespējamām līdzīgām krīzēm nākotnē. “

Balstoties uz jaunākajām zinātniskajām atziņām un starptautisko pieredzi, projekta gaitā plānots 13 mēnešu laikā izveidot digitālu platformu, kas ar modernām izglītības metodēm veicinātu MVU un iedzīvotāju apmācības tādās jomās kā:

 • Finanšu pratība
 • Taupīga saimniekošana
 • Darba zinātniskā organizācija, darba tiesības un aizsardzība
 • Videi draudzīga izvēle
 • Veselīgs dzīvesveids, vingrošana darbā, rehabilitācija
 • “Zero waste”, atkritumu šķirošana un apjoma mazināšana
 • Gudra iepirkšanās, Zaļais iepirkums, darba tiesības
 • Digitalizācija, attālinātas saziņas un komunikācijas līdzekļi
 • Kiberdrošība,  dokumentu drošība digitālā vidē.

Profesore I.Mavļutova ir pārliecināta par profesionālās un pieredzējušās komandas darba sekmīgu rezultātu un spēju rast jaunus inovatīvus risinājumus sabiedrības attīstības veicināšanai. Projekta pētnieku kodolu veido Banku augstskolas mācībspēki: profesore I. Mavļutova, profesore Dz. Atstāja, LSPA profesori I. Kravalis un K. Čiekurs, LiepU doktorante L. Ābele, maģ. I. Uvarova un maģ. L. Atstāja.

Komandu stiprina pieaicinātie viespētnieki  Dr. J. Brizga, prof.  S. Osipova,  Dr. A. Spilbergs un  Dr. A.Fomins, Dr. D. Rūtītis,  G. Dambe.

Projekta gaitā plānots, ka tiks sasniegti šādi mērķi:

 • Projekta laikā tiks izveidota digitāla apmācības platforma
 • Balstoties uz veikto pētījumu, sagatavoti zinātniskie raksti
 • Tiks veicināta doktorantu promocijas darbu izstrāde
 • Novadīti studentu lietišķie pētījumi un maģistra darbi
 • Sabiedrības patēriņa uzvedības maiņai tiks piedāvāta Mūžizglītības programma digitālajā vidē.

Banku augstskola kopā ar sadarbības partneriem Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju un Liepājas Universitāti Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) ietvaros uzsāka īstenot fundamentālo pētījumu Nr. lzp-2020/2-0317 “COVID-19 ietekme uz ilgtspējīga patēriņa uzvedību un aprites ekonomiku”, sākot ar 2020. gada 1. decembri. Vairāk informācijas par pētījumiem un projektu: SDCE.ba.lv