Partnerība ar Khon Kaen universitāti, Taizeme

07.07.2022.

Šonedēļ, Banku augstskolā, Erasmus+ mobilitātes programmas ietvaros, viesojās Taizemes Khon Kaen universitātes Biznesa vadības skolas (Khon Kaen University, College of Graduate Study in Management) direktore Dr. Lampang Manmart un direktores vietniece starptautiskās sadarbības un mārketinga jautājumos Dr. Ruchirat Patanathabutr.

Erasmus+ mobilitātes vizītes laikā, Taizemes partneraugstskolas vadības pārstāvji tikās ar Banku augstskolas rektori, docētājiem, vadības un vispārējā personāla pārstāvjiem, iepazinās ar Banku augstskolu, guva ieskatu Latvijas dabas un kultūras daudzveidībā.

Vizītes laikā, sanāksmēs un diskusijās, Banku augstskolas un Taizemes personāls dalījās pieredzē studiju procesa organizācijas un kvalitātes novērtēšanas jautājumos, īpašu uzmanību pievēršot internacionalizācijas un starptautiskās sadarbības, studējošo piesaistes un personāla profesionālās kompetences attīstības jautājumiem. Lai veicinātu starptautisko atpazīstamību un stiprinātu savu reputāciju, Banku augstskola un Khon Kaen universitātes Biznesa vadības skola pievērš lielu uzmanību starptautiskās sadarbības pilnveidošanai, kopīgu projektu izstrādei, dalībai starptautiskos reitingos un profesionālās asociācijās.

Abas puses augstu novērtēja līdzšinējo sadarbību un pauda ieinteresētību un apņēmību stiprināt sadarbību, lai attīstītu un bagātinātu studiju saturu, celtu personāla profesionālo kompetenci, kā arī pilnveidotu internacionalizācijas politikas un prakses abās partneraugstskolās.

Starpinstitūciju sadarbības līgums par sadarbību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas mobilitātes projekta Nr. 2019-1-LV01-KA107-060201 ietvaros starp Banku augstskolu un Taizemes Khon Kaen universitātes Biznesa vadības skola noslēgts 2019.gadā. Sadarbību līdzfinansē Erasmus+ projekts 2019-1-LV01-KA107-060201.