Par studiju procesu šajā akadēmiskajā gadā un drošības pasākumiem

03.09.2020.

Labdien, cienījamie studenti!

Apsveicu Jūs ar jaunā akadēmiskā gada sākumu!
Lai arī šis akadēmiskais gads būs izaicinošs, novēlu, lai tas Jums būtu interesants un vērtīgs, uz izaugsmi orientēts!
Banku augstskola darīs maksimāli iespējamo, lai tas tiešām tā būtu.
Vēlos Jūs informēt par vairākiem būtiskiem aspektiem šajā akadēmiskajā gadā:
1. Studijas Banku augstskolā primāri notiek klātienē – docētāji būs Banku augstskolā un strādās ar studentiem. Docētāja slimības gadījumā tiks veiktas izmaiņas nodarbību sarakstā.
2. Hibrīdstudijas (klātienes nodarbības tiek translētas Zoom vidē) tiks ieviestas pakāpeniski, docētāji Jūs par to informēs. Noteikti jānāk uz nodarbībām, bet slimības gadījumā jāpaliek mājās un jāinformē docētājs, rakstot uz viņa e-pastu.
3. Docētājs pirmajā nodarbībā informēs par Moodle (studies.ba.lv) atslēgas vārdu un saziņu ar viņu.
4. Lai nodrošinātu drošību, esam izstrādājuši kārtību “Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Banku augstskolā”. Nosūtu Jums to, noteikti izlasiet un ievērojiet.
5. Nodarbību plānošana vairākām grupām vēl turpinās, lūdzu regulāri sekojiet nodarbību sarakstam. Daudzo ierobežojumu dēļ diemžēl plānošana šogad aizkavējusies. Atvainojiet par to!

Turpināsim Jūs informēt par jaunumiem! Mums viss izdosies!

Ar cieņu Līga Peiseniece
Banku augstskolas studiju prorektore, asoc.prof.