Par projekta „Paaugstināt valsts ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 163 energoefektivitāti” īstenošanu

21.06.2017.

     2017.gada 13.jūnijā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Banku augstskolu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros tika parakstīta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.1.2/17/I/004.

          Vienošanās ietvaros tiks īstenots projekts – Paaugstināt valsts ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 163 energoefektivitāti.

Projekta Nr.4.2.1.2/17/I/004.

         Projekta ietvaros plānots veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus valsts ēkā Rīgā, K.Valdemāra ielā 163, lai iegūtu primārās enerģijas ietaupījumu un samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas apjomu, kā arī uzlabotu ēkas vizuālo izskatu un iekļaušanos kopējā arhitektoniskā vidē.

       Kopējās plānotās projekta izmaksas ir 981720,98 EUR ar PVN, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 637500,00 EUR apmērā, valsts budžeta finansējums 112500,00 EUR apmērā, Banku augstskolas finansējums 231720,98 EUR apmērā.

         Plānotais projekta īstenošanas laiks ir 8 mēneši.

         Projekta ietvaros plānots īstenot šādus ēkas energosertifikātā paredzētos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus (darbības) ēkas norobežojošajās konstrukcijās:

  1. pamatu un cokola siltināšana;
  2. ārsienu siltināšana, izmantojot 150mm akmens vati, siltinot logu un durvju ailes, un samazinot termiskos tiltus;
  3. stikla bloku un koka logu nomaiņa uz logiem ar 2-stikla paketi vai Linit sistēmas U-veida stikliem ar stikla šķiedras izolāciju;
  4. ārdurvju nomaiņa;
  5. neapkurināmā pagraba pārsegumu siltināšana 100mm ekstrudēto putupolistirolu;
  6. jumta siltināšana ar 150mm vai 200mm akmens vati.

            Projekta realizācijas rezultātā plānots sasniegt šādus rezultātus:

  1. plānotais siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas 46,65% gadā no ēkas energosertifikātā aprēķinātā siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas;
  2. plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas, pamatojoties uz ēkas energosertifikātā veiktajiem aprēķiniem un projekta tehniskajā dokumentācijā paredzētajiem būvdarbiem, nepārsniegs 50,50 kWh/kv.m. gadā;
  3. aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu (oglekļa dioksīda) emisijas samazinājums vismaz 140,21 tCO2 gadā;
  4. siltumenerģijas gada patēriņa samazinājums vismaz 531 MWh gadā.