Par Banku augstskolas rektoru atkārtoti ievēlēts Andris Sarnovičs

04.11.2015.

2015. gada 3. novembrī Banku augstskolā notika rektora vēlēšanas. Banku augstskolas Satversmes sapulce ar pārliecinošu balsu vairākumu par Banku augstskolas rektoru uz nākamajiem pieciem gadiem atkārtoti ievēlēja asociēto profesoru, vadībzinātņu doktoru Andri Sarnoviču.

Konkurss uz Banku augstskolas rektora amatu tika izsludināts 2015. gada 26. augustā. Augstskolas Senāts rektora amatam izvirzīja līdzšinējā rektora A.Sarnoviča kandidatūru, kura atbilstību izvērtēja un apstiprināja Rektora vēlēšanu komisija. A.Sarnovičs bija vienīgais kandidāts uz augstskolas rektora amatu. 2015. gada 3. novembrī Banku augstskolas Satversmes sapulcē notikušajās rektora vēlēšanās par A.Sarnoviču tika atdota 31 balss, pret – viena.

Banku augstskolas vadības un attīstības programmā, kuru nākamajam rektora pilnvaru periodam no 2016. līdz 2020. gadam vēlēšanās piedāvāja A.Sarnovičs, kā nozīmīgākie mērķi ir izvirzīti augstskolas misijas īstenošana un izaugsmes veicināšana. Banku augstskolas misija ir sniegt izcilu finanšu un biznesa izglītību mērķtiecīgām personībām. Tās augsto reputāciju nodrošina kvalitatīvas studijas, pētniecība un starptautiskā sadarbība, profesionāls un radošs personāls, studentu un absolventu sasniegumi, ciešā sadarbība ar finanšu un biznesa pasauli. Banku augstskola ir valsts dibināta augstākās izglītības iestāde, kas jau vairāk nekā divdesmit gadus ir viena no atpazīstamākajām Latvijas biznesa skolām. Šobrīd tā īsteno kopskaitā 15 akreditētas profesionālās augstākās izglītības studiju programmas biznesa vadības un finanšu izglītības virzienos visos studiju līmeņos.

Turpmākajā periodā Banku augstskolas rektors apņēmies nodrošināt nemainīgi augstu izglītības kvalitāti, paplašināt mērķtirgu un diversificēt finanšu avotus. A.Sarnovičs uzsvēra, ka augstā studiju kvalitāte ir Banku augstskolas svarīgākā prioritāte, jo tā ir atbildība visas sabiedrības priekšā, nodrošinot augstskolas absolventu augstu nodarbinātības un atalgojuma līmeni. Ciešā augstskolas sadarbība ar darba devējiem nosaka, ka studiju programmām Banku augstskolā jābūt aktuālām un jāatbilst ar augstskolas studiju virzieniem saistīto nozaru attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu Banku augstskolas Satversmes ievēlētais rektors pēc Izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma tiek apstiprināts Ministru kabinetā.

Banku augstskolas rektors A.Sarnovičs dzimis 1963. gadā. Viņš Banku augstskolā strādā kopš 2006. gada, par augstskolas rektoru pirmo reizi kļūstot 2011.gadā.