Uzņemšana maģistrantūrā

05.09.2017.

Banku augstskolā turpinās uzņemšana maģistra studiju programmās!

1) Maģistra programmā “Inovatīvā uzņēmējdarbība”  –   līdz 25.10.2017.

2) Maģistra studiju programmā “Finanšu vadība” (reflektantiem, kuri studijas uzsāks 2018.gada februārī) – līdz 20.02.2018.

 

Lai pieteiktos studijām, līdzi jāņem sekojoši dokumenti:

  • Reģistrācijas pieteikuma studijām oriģināls (aizpilda reģistrators dokumentu iesniegšanas laikā);
  • Augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
  • Pases vai ID kartes kopija;
  • Kvīts par reģistrācijas samaksu (jāuzrāda).
  • Reģistrācijas maksa – 45 eiro

 

DARBA LAIKI DOKUMENTU PIEŅEMŠANAI 1.STĀVĀ INFORMĀCIJAS CENTRĀ

Darba dienās 08:00 – 20:00
Sestdienās 08:30 – 15:00