Turpinās uzņemšana 2016./2017.ak.g. maģistra studiju programmās

26.07.2016.

Pieteikšanās maģistrantūras studijām Banku augstskolā

Turpinās uzņemšana 2016./2017.ak.g.visās maģistra studiju programmās.

Studijām ir iespējams reģistrēties gan elektroniski, gan klātienē:

  • Elektroniskā pietiekšanās notiek Banku augstskolas uzņemšanas portālā.
  • Pieteikšanās klātienē notiek Banku augstskolas informācijas centrā, pirmajā stāvā.

Maģistra studijas ir loģisks augstākās izglītības turpinājums, kas studējošajiem Banku augstskolā sniedz iespēju mērķtiecīgi paplašināt un padziļināt zināšanas un prasmes izvēlētajā biznesa vai finanšu jomā, lai efektīvi izmantotu tās savā profesionālajā darbībā.

Priekšrocības, ko sniedz augstākā līmeņa studijas:

  • Prasme salīdzināt un pretstatīt dažādas teorētiskās un praktiskās pieejas vietējā un starptautiskajā uzņēmējdarbības un finansu vidē;
  • Kompetence pielietot pētniecības metodes organizāciju vadīšanā;
  • Spējas pielietot iegūtās zināšanas un prasmes praksē, dažādu kompleksu situāciju, problēmu un praktisku uzdevumu risināšanā;
  • Prasme vadīt uzņēmumu, darbinieku kolektīvu, darboties starpkultūru vidē un sadarboties ar dažādām ieinteresētajām pusēm.

Banku augstskola piedāvā septiņas maģistrantūras programmas:


Papildus informācija:

  • Uzņemšanas process: šeit.
  • Uzņemšanas noteikumi: šeit.
  • Pāriešana no citas augstskolas: šeit.
  • Maģistra un doktora studiju programmu katalogs:

Capture5

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildus pieteikšanās 1.līmeņa un bakalaura studijām Banku augstskolā

Par papildus uzņēmšanu Banku augstskolas 1.līmeņa un bakalaura studiju programmās aicinām zvanīt individuāli pa tālruni +371 67360133.

Banku augstskolas pamatstudiju programmu katalogs:

Capture1