Tiek pagarināta uzņemšana visās maģistra studiju programmās līdz 10.septembrim

31.08.2020.

Banku augstskola pagarina pieteikšanos visās piedāvātajās maģistra studiju programmās līdz 10.septembrim: uznemsana.ba.lv vai klātienē Banku augstskolā.

Informācija par iesniedzamajiem dokumentiem pieejama mājas lapas sadaļā “Kā pieteikties”