PAGARINĀTS pieteikšanās termiņš doktoranta granta saņemšanai darbam Banku augstskolā

17.11.2022.

Konkurss par doktoranta vai zinātniskā grāda pretendenta
atlasi doktoranta granta saņemšanai darbam Banku augstskolā

 

Banku augstskola projekta Nr. 8.2.2.0/20/I/008 “Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas doktorantu un akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” ietvaros izsludina konkursu doktoranta vai zinātniskā grāda pretendenta atlasei doktoranta granta saņemšanai darbam Banku augstskolā.

Pieteikšanās konkursam pagarināta līdz 2022.gada 21.novembrim, dokumentus iesūtot uz e-pasta adresi personals@ba.lv.

Konkursa nolikums: Konkurss par doktorantu vai zinātniskā grāda pretendentu atlasi doktorantu grantu saņemšanai darbam Banku augstskolā

Pieteikuma veidlapas: Pieteikuma veidlapas