Padomnieku konventu vadīs Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs

26.02.2021.

Banku augstskolas jaunā Padomnieku konventa pirmajā sēdē, kas notika  attālinātā formātā 23.02. 2021., ir ievēlēta Padomnieku konventa jaunā vadība. Par Padomnieku konventa priekšsēdētāju kļuvis Reinis Bērziņš, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” valdes priekšsēdētājs un Banku augstskolas absolvents, savukārt par konventa priekšsēdētāja vietnieku – Ģirts Rungainis,  Prudentia AS partneris.

Konventa pirmajā sēdē Banku augstskolas vadība konventa locekļus iepazīstināja ar augstskolas stratēģijas 2018. – 2023. gadam aktualizācijas procesu, BA kā zinātniskās institūcijas akreditāciju, kā arī tika apspriestas augstskolas attīstības perspektīvas augstskolu reformas kontekstā un digitālās transformācijas kāpināšanas iespējas.

Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece: “Padomnieku konventa locekļu sniegtie ieteikumi un ieinteresētība augstskolas izaugsmē paplašina mūsu attīstības perspektīvu. Banku augstskolas konventā ir dažādu jomu pārstāvji, kuri ar savu ekspertīzi un personisko pieredzi rosina pārmaiņas, kas katrā jaunā periodā mums ir nepieciešamas.  Augstskolas mijiedarbība ar biznesa vidi  ir izšķiroši svarīga tagad mūsu stratēģiskās attīstības kontekstā, gan izvērtējot nākotnes izaicinājumus, gan  apsverot sniegtās iespējas digitālās ekonomikas telpā.”

Banku augstskolas Senāts 26.01.2021. sēdē apstiprināja augstskolas Padomnieku konventu nākamajiem trim gadiem. Padomnieku konvents ir konsultatīva institūcija ar 11 padomniekiem, kas veicina augstskolas attīstību atbilstoši tās izvēlētajai stratēģijai  turpmākajiem gadiem un saskanīgi ar Latvijas ekonomiskās attīstības tendencēm un darba tirgus vajadzībām.

Banku augstskolas Padomnieku konvents 26.01.2021. ir ievēlēts šādā sastāvā:

 • Jānis Abāšins – biedrības “Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” valdes priekšsēdētājs, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents;
 • Ģirts Rungainis – AS “Prudentia” partneris, padomes loceklis;
 • Reinis Bērziņš – AS “Attīstības finanšu institūcijas “Altum”” valdes priekšsēdētājs;
 • Sanita Bajāre – Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja, Business at OECD Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietniece un Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidente;
 • Kristaps Zakulis – finanšu eksperts;
 • Ģirts Bērziņš – AS “Swedbank Latvija” Digitālo inovāciju un stratēģijas vadītājs;
 • Mārtiņš Bičevskis – Latvijas riska kapitāla asociācijas valdes loceklis;
 • Kārlis Danēvičs – AS “SEB banka” valdes loceklis;
 • Valdis Siksnis – SIA “Callidus Capital” vadošais partneris un dibinātājs;
 • Gints Āboltiņš – Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas vadītājs;
 • Fredis Bikovs – Starptautisko biznesa centru asociācijas “ABSL Latvia” valdes priekšsēdētājs.

Padomnieku konvents pēc nepieciešamības konsultē augstskolas Senātu un rektoru stratēģiskās attīstības jautājumos, kā arī veido sadarbību ar sociālajiem partneriem, lai veicinātu pētniecībā balstītas studijas Banku augstskolā.