Nozares pārstāvji Banku augstskolā un Banku augstskola pie nozares pārstāvjiem

19.11.2019.

Banku augstskola paver plašas iespējas ne tikai augstskolas studentiem satikt nozares pārstāvjus kādā no viņu vieslekcijām, bet arī vidusskolēniem un nozares pārstāvjiem satikt Banku augstskolas studentus, lektorus, profesorus un docentus savās skolās un uzņēmumos.

15. novembrī pie Banku augstskolas studentiem ar lekciju “Pārmaiņu vēji Eiropā – ES ekonomikas izaicinājumi un reformas globalizācijas un protekcionisma izaicinājumu laikā” viesojās Latvijas Bankas ekonomiste Inese Allika.

Nozares pārstāvji ne tikai lasa vieslekcijas, bet arī aktīvi piedalās studiju kursa pasniegšanā. Accenture Latvia pārstāvji jau otro gadu pasniedz lekciju kursu “IT projektu vadība” “Finanses”, “Uzņēmējdarbības vadīšana” un “Riska vadība un apdrošināšana” studiju programmu studentiem.

7.novembrī Banku Augstskolas “Uzņēmējdarbības vadīšana” un “Riska vadība un apdrošināšana” studiju programmu studenti kopā ar pasniedzēju Ievu Kozlovsku apmeklēja Latvijā vadošo auditorkompāniju “Ernst & Young Baltic”. Vizītes laikā studenti tika iepazīstināti ne tikai ar uzņēmuma un tā darbību, bet arī iesaistīti dažādās aktivitātēs iedvesmojot studentus  jauniem izaicinājumiem.

Banku augstskolas lektore Zane Raščevska un Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētājs Kārlis Džeriņš sadarbībā ar Rīgas 3.ģimnāziju kā nometnes vieslektori piedalījās Erasmus + KA2 -Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices: “Learning to do Business with a New Innovation Camp App” projektā.

3. novembrī notikušajā Inovācijas nomentē, kurā tikās 35 dalībnieki no 4 projekta dalības valstīm (Itālijas, Norvēģijas Zviedrijas un Latvijas). Šī projekta mērķis ir vairot jauniešos uzņēmējspējas, iegūt prasmes un kompetences – kā problēmsituāciju risināšana, darbs komandā un starptautiska komunikācijā angļu valodā. Inovācijas nometnes laikā skolēni starptautiskajās komandās izveidoja savus uzņēmumus un attīstīja biznesa ideju noteikto mērķu sasniegšanai, atrisinot uzņēmuma doto biznesa dilemmu. Šoreiz tā bija Āgenskalna tirgus attīstības iespējas.