Noslēgts sadarbības līgums ar Olaines 1.vidusskolu

08.06.2021.

Lai nostiprinātu jau esošās iestrādes un vēl plašāk īstenotu sadarbību, attīstot vēl jaunas iniciatīvas, šodien noslēgts Sadarbības līgums starp Banku augstskolu un Olaines 1.vidusskolu.

Līgumu parakstīja Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece un Olaines 1.vidusskolas direktors Jāzeps Volāns, šodien 08.06.2021. drošas klātienes tikšanās laikā pārrunājot līguma turpmākās īstenošanas iespējas joprojām attālinātā režīmā starp abām izglītības iestādēm.

 

 

Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece:

Paldies par uzņēmību Olaines 1.vidusskolai! Banku augstskolas vieslekciju ziņā šī skola ir viena no pašām čaklākajām ciemos aicinātājām. Mums ir patiess prieks, ka Olaines skolotāji un skolēni novērtē Banku augstskolas zināšanu spēku un sasniegumus visai sabiedrībai svarīgu jomu attīstīšanā, piemēram, Latvijas finanšu pratības stratēģiskajā veicināšanā, jaunu, inovatīvu studiju programmu veidošanā. No augstskolas puses turpināsim šo virzienu, esam gatavi piedāvāt savas idejas arī skolotāju mūžizglītības pasākumiem. Mums ir iespējas dalīties zināšanās, kuras uzkrājuši mūsu docētāji, veidojot un vadot augstu novērtētas studiju programmas. Ir lekciju kursi par zaļo domāšanu un patēriņa uzvedības maiņu, par dizaina domāšanu, par finanšu pratību, par digitālajām prasmēm un FinTech nozares potenciālu nākotnē. Mūsu kopīga vēlme ir, lai ikvienas skolas vai ģimnāzijas audzēkņiem būtu pieejama daudzpusīga informācija par augstākās izglītības attīstību, inovatīvām pārmaiņām un iespējām, ko varam sniegt skolēniem kā mūsu topošajiem studentiem.  Olaines 1.vidusskolas audzēkņi tagad būs soli tuvāk tam, lai veiksmīgi izvēlētos sev piemērotākos nākotnes studiju virzienus un turpmākas karjeras veidošanu.

 

Olaines 1. vidusskolas  direktors Jāzeps Volāns:

Olaines 1. vidusskola 10.klasēm 2021.gada pavasarī piedāvāja attālināti noklausīties  Banku augstskolas docētāju vieslekcijas, kas saistītas ar jaunieša izvēlēto mācību kursu komplektu (virzienu) vidusskolā. No Banku augstskolas plašā piedāvājuma izvēlējāmies lekcijas par zaļo domāšanu, lēmumu pieņemšanu, komunikāciju biznesā un biznesa uzsākšanu bez kapitāla- līdz ar to jaunieši iepazina jau trīs Banku augstskolas docētājus, iesaistījās diskusijās, atsaucīgi novērtēja šāda līmeņa sarunas. Mūsu sadarbības mērķis ir dot iespēju vidusskolēniem, kuri uzsākuši mācības pēc jaunā, kompetencēs balstītā mācību satura, integrēti specializētajā kursā “Uzņēmējdarbības pamati” iepazīt inovatīvus nākotnes biznesa modeļus, to vadību – dzīvot ar skatu nākotnes modernajā pasaulē. Tas ļautu mūsu vidusskolēniem reāli jau tagad domāt par savu tālāko karjeru un mērķtiecīgi plānot studijas.  

 

Cieša sadarbība ar augstskolām, to iepazīšana vidusskolas periodā palīdz skolēniem izprast savu spēju un talantu saskaņošanu ar augtākās izglītības piedāvājumu un tādējādi tiek veicināta pārdomāta karjeras izvēle. Banku augstskola šajā akadēmiskajā gadā Latvijas vidusskolēniem piedāvā vieslekcijas vairāk nekā 20 dažādos tematos, šeit VIESLEKCIJU KATALOGS.