Noslēgts sadarbības līgums ar Jūrmalas valsts ģimnāziju

28.04.2021.

Lai nostiprinātu jau esošās iestrādes un vēl plašāk īstenotu sadarbību, attīstot vēl jaunas iniciatīvas, šodien noslēgts Sadarbības līgums starp Banku augstskolu un Jūrmalas Valsts ģimnāziju.

Līgumu parakstīja Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktore Ieva Taranda, šodien 28.04.2021. drošas klātienes tikšanās laikā pārrunājot līguma turpmākās īstenošanas iespējas joprojām attālinātā režīmā starp abām izglītības iestādēm.

Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece: “Vēlos izteikt patiesu atzinību Jūrmalas Valsts ģimnāzijai par uzņēmību un ierosmi! No augstskolas puses turpināsim, kā ierasts, tiešsaistes vieslekcijas, bet tikpat lielā mērā pievērsīsimies arī skolotāju mūžizglītības pasākumiem. Mums ir iespējas dalīties zināšanās, kuras uzkrājuši mūsu docētāji –  par zaļo domāšanu ekonomikā un patēriņa uzvedības maiņu, par dizaina domāšanu, par finanšu pratības lietām, par digitālajām prasmēm un FinTech nozares potenciālu nākotnē, tas viss ir cieši saistīts ar mūsu augstskolas īstenotajām studiju programmām. Mūsu kopīga vēlme ir, lai ikvienas skolas vai ģimnāzijas audzēkņiem būtu pieejama pilnīga informācija par augstākās izglītības jomas attīstību, pārmaiņām un iespējām, ko tās sniedz skolēniem kā topošajiem studentiem.  JVĢ audzēkņi tagad ir soli tuvāk, lai izvēlētos sev piemērotākos nākotnes studiju virzienus un turpmākas karjeras veidošanu.”

Cieša sadarbība ar augstskolām, to iepazīšana vidusskolas periodā palīdz skolēniem izprast savu spēju un talantu saskaņošanu ar augtākās izglītības piedāvājumu un tādējādi tiek veicināta pārdomāta karjeras izvēle. Banku augstskola šajā akadēmiskajā gadā Latvijas vidusskolēniem piedāvā vieslekcijas 23 dažādos tematos, šeit KATALOGS: https://www.ba.lv/augstskola/zina/attalinato-vieslekciju-katalogs/