Noslēdzies starptautiskā biznesa vadības studiju virziena studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes projekts

06.07.2017.

Šī gada martā noslēdzās Eiropas Ekonomiskās Zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Pētniecība un stipendijas” aktivitātes „Stipendijas” ietvaros finansētais starptautiskā biznesa vadības studiju virziena studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes projekts Internationalization through Student and Academic Staff Mobility in Business Administration Programs. Projekts tika ieviests Banku augstskolai sadarbojoties ar partneraugstskolu Norvēģijā – Telemark University College (no 2016.gada janvāra – University College of Southeast Norway). Šis augstskolām bija stratēģiski svarīgs projekts, jo veicina to attīstību internacionālā dimensijā, sniedzot iespējas gan studentiem, gan arī akadēmiskajam personālam paplašināt starptautisko pieredzi. Projekts nodrošināja studentu apmaiņas programmu, kur abu augstskolu studentiem bija iespēja pavadīt studiju semestri sadarbības augstskolā.

Projekta laikā 10 studenti izmantoja šīs programmas sniegtās iespējas, lai  iegūtu neatņemamu pieredzi, kas tiem noderēs profesionālas karjeras veidošanā. Nozīmīgs projekta ieguvums ir arī pieredzes apmaiņas pasākumi akadēmiskajam personālam, kuros kopumā piedalījās divdesmit divi dalībnieki no Banku augstskolas un Telemark University College, nedēļu uzturoties sadarbības augstskolā. Tā bija iespēja augstskolu pasniedzējiem apmainīties ar zināšanām un pieredzi augstākās izglītības jomā, kā arī diskutēt par aktualitātēm finanšu un biznesa sfērā.

Projekta īstenošanas laiks: 08.2015. – 03.2017.

Papildus informācija:

Zane Raščevska

Vecākā projektu vadītāja

Tālr. 67709281, 20200958

E-pasts: zane.rascevska@ba.lv