Noslēdzies Erasmus Jaunajiem Uzņēmējiem pirmais periods

10.01.2018.

Erasmus Jaunajiem Uzņēmējiem ir starptautiska apmaiņas programma, kas dod iespēju jaunajiem vai topošajiem uzņēmējiem gūt pieredzi, mācīties un iedvesmoties no pieredzējušiem ES mazo uzņēmumu vadītājiem.
StartUp projekta ietvaros partnervalstis – Itālija, Francija, Lielbritānija, Slovākija, Spānija, Portugāle un Latvija – dalās ar jauno uzņēmēju neatsveramo pieredzi, kas gūta apmaiņas programmā.

Apmaiņas programma “Erasmus Jaunajiem Uzņēmējiem” tika īstenota no 2016. gada līdz 2018. gadam.

2018. gada 1. februārī tiks uzsākts mobilitātes nākamais cikls, kura ietvaros aicināti pieteikties jaunie un topošie uzņēmēji, kā arī jau pieredzējuši mazo uzņēmumu vadītāji.
Mobilitātes ietvaros gūt pieredzi, iedvesmu un motivāciju devušies 8 jaunie uzņēmēji no Latvijas, kas savu biznesu attīsta vai plānot izveidot tādās nozarēs, kā fitness, veselība un labklājība, dizains un mode, arhitektūra un būvniecība, komunikācijas un mārketings. Savukārt iespēju paplašināt redzesloku un atklāt inovatīvus risinājumus savā organizācijā, uzņemot programmas dalībniekus, imantoja 5 Latvijas mazie uzņēmumi mārketinga un industriālā dizaina nozarēs.

Aija Balcare-Kalniņa pavadīja 4 mēnešus uzņēmumā Training Experience C.B., Spānijā:

“Erasmus Jaunajiem Uzņēmējiem” man sniedza lielisku pieredzi. Apmaiņas ietvaros es saņēmu daudz vairāk, nekā biju gaidījusi. Tā bija iespēja attīstīt manas profesionālās prasmes, gūt pārliecību, izprast uzņēmuma darbību un tā procesus, ceļot, kā arī iepazīt jaunus cilvēkus un kultūras. Ar uzņemošā uzņēmēja palīdzību es guvu pieredzi un zināšanas, kuras man pavisam noteikti būs nepieciešamas savas uzņēmējdarbības uzsākšanai. Pateicoties šai pieredzei, esmu skaidri sapratusi savus nākotnes mērķus un vēlmes.

Vietējā kontaktpunkta projektu vadītāja

Zane Raščevska

Zane.Rascevska@ba.lv

www.erasmus-entrepreneurs.eu