Noslēdz Latvijā pirmo darba vidē balstīto mācību pilotprojektu

07.06.2023.

Banku augstskola un EY (agrāk Ernst & Young) noslēgušas Latvijā pirmo darba vidē balstīto mācību pilotprojektu, kura ietvaros studenti trīs mēnešu laikā guva praktisku apmācību EY Latvija profesionālajā vidē audita, nodokļu, atbilstības un ilgtspējas darbības virzienos. 

Izglītības un zinātnes ministrija plāno darba vidē balstītas mācības tuvākos gados iekļaut studiju programmās. Banku augstskolas un EY Latvija īstenotais pilotprojekts bija pirmā šāda veida iniciatīva Latvijā, kas dos noderīgu pieredzi līdzīgu turpmāko programmu veidošanā.

“Šis pilotprojekts ir svarīgs solis, lai attīstītu augsta līmeņa profesionāļus, kas jau mācību laikā būtu guvuši praktisku pieredzi īstā ikdienas biznesa vidē, strādājot kopā ar nozares ekspertiem. Šāda pieeja ļauj mācību procesu un teoriju papildināt ar tieši šobrīd profesionālajā vidē vajadzīgajām zināšanām, prasmēm un vērtībām, kas vēlāk ir nepieciešamas mainīgajā darba pasaulē,” saka Diāna Krišjāne, EY Partnere Baltijas valstīs.  

No kreisās: Diāna Krišjāne (EY Partnere Baltijas valstīs), Līga Peiseniece (Banku augstskolas rektore). Foto: EY Latvia

Apmācību laikā studenti trīs mēnešus katru nedēļu pavadīja vienu pilnu darba dienu, strādājot EY Latvija birojā kopā ar dažādu virzienu speciālistiem. Kopumā ar studentiem strādāja vismaz 20 EY profesionāļi, kas iesaistīja studentus reālu darba uzdevumu izpildē un iepazīstināja ar vajadzīgajām zināšanām un katras jomas izaicinājumiem.

“Mūsu kopīgi ar EY Latvija kopīgi veidotā un īstenotā pilota projekta mērķis bija sniegt mūsu studentiem zināšanas un attīstīt praktiskās prasmes uzņēmuma vidē. Šāda pieeja studentam dod motivāciju personīgai izaugsmei un izpratni par nozares uzņēmumu darbību. Sadarbības gaitā gūtās atziņas būs vērtīgas turpmākai projekta īstenošanai, kā arī citiem uzņēmumiem un augstskolām, īstenojot darba vidē balstītās mācības. Savukārt, Izglītības un zinātnes ministrijai šī pieredze būs vērtīga, sagatavojot Ministru Kabineta noteikumus,” uzsver Dr. Līga Peiseniece, Banku augstskolas rektore.

Fotogrāfiju autors: EY Latvia