Norvēģijas vieslektoru Hanne Viken un Helge Gjermund Kaasin lekcijas Banku augstskolā

15.12.2016.

Banku augstskola sadarbībā ar partneraugstskolu Norvēģijā University College of Southeast Norway no 2015.gada augusta īsteno projektu „Internationalization through Student and Academic Staff Mobility in Business Administration Programs”. Projekta ietvaros no 6. līdz 9.decembrim Banku augstskolā lekcijas lasīja vieslektori no Norvēģijas Hanne Viken un Helge Gjermund Kaasin.

Hanne Viken kopā ar bakalaura studiju programmu “Uzņēmējdarbības vadīšana” un “Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā” 2.kursa studentiem darba grupās interaktīvā veidā dalījās pieredzē un pārrunāja uzņēmējdarbības būtību, kā arī prasmes, zināšanas un īpašības, kas piemīt sekmīgam uzņēmējam. Savukārt brīvās izvēles (C) studiju kursa “Uzņēmējdarbības uzsākšana” ietvaros lektore ar tiem studentiem, kas izvēlējušies attīstīt savas biznesa idejas Banku augstskolas biznesa inkubatorā, pārrunāja katra studenta biznesa ideju, modelēja nākotnes attīstības scenāriju un noteica šobrīd būtiskākos neatbildētos jautājumus vai uzdevumus biznesa modeļa pilnveidošanai.

Vieslektors no Norvēģijas Helge Gjermund Kaasin vadīja nodarbības bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadīšana” trešā kursa  studentiem par tēmu “Starptautiskais marketings”. Ņemot vērā Helge Gjermund Kaasin praktisko pieredzi uzņēmējdarbības vadībā un mārketingā uzņēmumos Norvēģijā, vieslektors papildināja savu stāstu arī ar piemēriem no personīgās pieredzes, kas gūta menedžera amatā vienā no Norvēģijas veikalu ķēdēm.

Projekts tiek finansēts Eiropas Ekonomiskās Zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Pētniecība un stipendijas” aktivitātes „Stipendijas” ietvaros.