Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

04.09.2020.

Saskaņā ar 2020.gada 29.jūnijā noslēgto sadarbības līgumu Nr. 6.-2.3.3/22 starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Banku augstskolu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” attālinātās kārtas ietvaros, Banku augstskola īsteno trīs izglītības programmas.
Šī gada augusta izskaņā izglītojamie mācības uzsāka mācības šādās Banku augstskolas izglītības programmās:

• Digitālais mārketings
• Personas datu aizsardzība (IT)un IT drošība
• Digitālās prasmes personām ar priekšzināšanām

Šoreiz ESF projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros mācības norisināts tikai attālinātā veidā.