No 11. oktobra studijas klātienē tikai ar sadarbspējīgu Covid 19 sertifikātu

05.09.2021.

Šajā akadēmiskajā gadā studijas Banku augstskolā tiek nodrošinātas hibrīdformātā (gan klātienē, gan tiešsaistē), tomēr, sākot ar 11. oktobri, studiju norisē klātienē varēs piedalīties tikai personas ar sadarbspējīgu COVID 19 sertifikātu – pabeigtas vakcinācijas vai pārslimošanas apliecinājumu. Šādas pārmaiņas studiju organizācijas procesā ir nepieciešamas, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus par studiju programmu īstenošanu Latvijas augstskolās.

Par COVID 19 digitālā sertifikāta saņemšanu vairāk: covid19.gov.lv/digitalais-covid-19-sertifikats

Pārejas periods, kura laikā studijās klātienē Latvijas augstskolās varēja piedalīties arī personas ar negatīvu COVID 19 testu, beidzas 10.oktobrī.

Ja ārvalsts students ierodas Latvijas Republikā, lai apgūtu studiju programmu klātienē, uz viņu attiecas šie paši iepriekš minētie noteikumi. Pēc studenta ierašanās Latvijā, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar aktuālo situāciju konkrētajā ārvalstī, augstskola informē studējošo par prasību noteiktu laiku ievērot pašizolāciju.

Vairāk par drošu izglītības procesu Latvijā: https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/izglitiba-un-sports/macibu-procesa-organizesana

Grozījumi 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”: vestnesis.lv/2021/159.18.