Nāc studēt “Uzņēmējdarbības vadīšana” profesionālajām bakalaura studiju programmā!

02.07.2019.

“Uzņēmējdarbības vadīšana” ir viena no Banku augstskolas profesionālajām bakalaura studiju programmām, kur studentiem tiek dotas zināšanas par biznesa vadību dažādos līmeņos, uzņēmējdarbības uzsākšanu un pilnveidošanu, kā arī konkurētspējīgu produktu radīšanu un virzīšanu tirgū. Kristaps Lešinskis, Banku augstskolas docents, runājot par programmu izklāsta, ka bieži absolventi kļūst par savu uzņēmumu vadītājiem vai arī kļūst par dažāda līmeņa vadītājiem, menedžeriem kādā citā uzņēmumā, darbojoties gan ar mārketingu, finanšu vadību jautājumiem. Banku augstskolas absolvents ir spēcīgs gan vadību zinībās, vadības jautājumos, gan finanšu jautājumos, jo augstskola bijusi jau vēsturiski uz finanšu izglītību orientēta un sakausējumā ar vadības zinībām dod labu sinerģiju.

Īsais programmas video

Liekam studentiem strādāt pie savām biznesa idejām, attīstīt plānot, ļaut katram saprast vai uzņēmējdarbība ir virziens ar kuru saistīt dzīvi.

Madara More, SIA “WOOLY WORLD” dibinātāja un vadītāja, studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadīšana” absolventei jau vidusskolā zinājusi, ka vēlas nodarboties ar uzņēmējdarbību, bet nebija skaidrs virziens. Studijas Banku augstskolā izvēlējusies, jo māsa jau studēja tur un bija labas atsauksmes, kas veicināja doties studēt tieši uz Banku augstskolu. M. More piekrīt K. Lešinska teiktajam, ka absolventiem paveras plašas darba iespējas, jo var veido savu uzņēmumu, būt vidēja vai augsta līmeņa menedžeris citos uzņēmumos, jo studijas dod pamatbāzes zināšanas. Vadot uzņēmumu, kurā ir vairāk par 20 cilvēkiem, novērtē iegūtās prasmes vadīt cilvēkus, spēju apvienot dažādas nozares cilvēkus kopīgam mērķim. M. More atklāj, ka studiju darbi joprojām tiek izmantoti kā pamati biznesa projektos, aprēķinos, jo visu ko šobrīd dara ir reiz mācījusies, un pierakti tam ļoti noder.

Savukārt, Naura Jonasa, Uzbekistānas pārstāvniecības vadītāja uzņēmumā “AS SONORA”, studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadīšana” absolventa izvēli par labu studijām Banku augstskolās noteica 2 kritēriji: Banku augstskolas reputācija un ieteikumi no draugiem un paziņām, kuri pārstāv banku sektoru.

Svarīgi ir lai studentam aizejot uz lekciju ir interesanti, lai šo iegūto informāciju spēj izmantot tālāk dzīvē, tāpēc iesaka studējošajiem- fokusēties uz to, kas patīk, nevajag būt profesionālam sportistam 10 disciplīnās, bet gan 1 disciplīnā būt perfektam, bet cienot pārējās, jo mācību programmās profesionāļi saliek kopējo bildi no puzles gabaliņiem.

N. Jonass uzskata, ka Banku augstskola ir ieguvums viņam gan zināšanu ziņā, gan kontaktos un jūtas lepns sakot, ka absolvējis Banku augstskolu.

Pilnais programmas video

Kārļa Džeriņa, studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadīšana” studenta vēlmi studēt Banku augstskolā veicināja drauga ieteikumi, un augstskolas kolektīvs, kas uzrunāja kā azartiski, ieinteresēti, pozitīvi un progresīvi. Kā būtisku atbalstu studiju procesā uzskata, mācību telpas nodrošinājumu 24h dienā, kurās var studenti mācīties, strādāt pie grupas projektiem, pildīt savus darbus un dienesta viesnīcas tuvums, jo uz lekcijām var doties nobraucot ar liftu, un bibliotēka ir vienā ēkā ar tām, kas atvieglo informācijas iegūšanu.