Mūžizglītība pieaugušajiem: BA digitālo prasmju programmas

04.06.2021.

Banku augstskola jau trešo reizi sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) īsteno ESF projektu Nr.8.4.1.0/16/I/001 mūžizglītībā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Šī ir projekta 6.kārta, kurā Banku augstskola pilnībā attālinātā formātā īstenos divas izglītības programmas digitālo prasmju attīstībai: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/providers/280

 

DIGITĀLAIS MĀRKETINGS

 

Banku augstskolas profesionālā bakalaura studiju programmā “Biznesa procesu vadība” balstīta ir izveidota mūžizglītības programma DIGITĀLAIS MĀRKETINGS.

Šajā mācību kursā varēsi apgūt:

  • kā definēt pakalpojuma mērķa auditoriju un tās sasniegšanas veidus digitālajā vidē;
  • kā veikt analītiskus secinājumus saskaņā ar iegūtajiem datiem un tendencēm digitālā mārketinga ietvaros, kā arī nodrošināt to uzraudzību uzņēmumā;
  • kā patstāvīgi izmantot aktuālākos digitālā mārketinga rīkus, lai sniegtu pienesumu organizācijas mērķu sasniegšanā;
  • kā izstrādāt digitālā mārketinga realizācijas plānu un pārliecinoši to prezentēt.

Mācību ilgums: 10 nedēļās 80 stundas (40 kontaktstundas un 40 stundas patstāvīgajam darbam). Noslēguma pārbaudījums – prezentācija.

Mācības notiks pilnībā attālināti, latviešu valodā  Paredzamais līdzmaksājums – 36 EUR.

Vairāk par kursu: https://ej.uz/digitalais_marketings_ba  

 

INTELEKTUĀLĀ DATU APSTRĀDE

 

Banku augstskolas profesionālā bakalaura studiju programmā “Biznesa procesu vadība” balstīta ir izveidota mūžizglītības programma – INTELEKTUĀLĀ DATU APSTRĀDE.


Šajā mācību kursā varēsi apgūt
:

– kā sagatavot nepieciešamos dokumentus, izmantojot tam atbilstošus rīkus un algoritmus;

– kā sagatavot auditoriju piesaistošu prezentāciju;

– kā pielietot dažādus izklājlapu rīkus, rezultātu efektīvai sasniegšanai;

– kas ir izpratne par biznesa procesu vizualizēšanas instrumentiem.

Mācību ilgums: 10 nedēļās 80 stundas (40 kontaktstundas un 40 stundas patstāvīgajam darbam). Noslēguma pārbaudījums – praktiskais darbs.  Mācības notiks pilnībā attālināti, latviešu valodā  Paredzamais līdzmaksājums – 36 EUR.

Vairāk par kursu: https://ej.uz/intelektualadatuapstrade 

Banku augstskola sāks īstenot šīs projekta 6.kārtas izglītības programmas 2021.gada septembrī. Projekta dalībnieki saņems Banku augstskolas apliecības un kredītpunktus atbilstoši apgūtajam studiju kursam.


SVARĪGI!

  • Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri;
  • Strādājošā līdzmaksājums tālākizglītības programmām ir 5% vai 10% profesionālās pilnveides izglītības programmām, maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas.
  • Pieteikties iespējams 3 programmās, taču vienlaicīgi varēs mācīties tikai vienā izglītības programmā. Grupu komplektēšana un mācības sāksies augustā/septembrī;
  • Pieteikšanās 2021. gada rudens mācību grupām ir beigusies 30.06.2021.

VAIRĀK par projekta 6.kārtu: https://ej.uz/x7rz