Ministru Kabinets apstiprina Līgu Peisenieci par Banku augstskolas rektori

01.12.2020.

Ministru kabinetā šodien, 01.12.2020. ir pieņemts lēmums par Banku augstskolas rektori apstiprināt vadībzinātnes doktori uzņēmējdarbības vadībā, asociēto profesori Līgu Peisenieci. Banku augstskolas Satversmes sapulce Līgu Peisenieci par Banku augstskolas rektori ievēlēja 27.10.2020.

Ministru kabinets augstskolas ievēlētu rektoru apstiprina pēc augstskolas dibinātāja ierosinājuma un saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotu rīkojumu.  Augstskolas Satversmes sapulce rektoru ievēlē uz termiņu, kas nepārsniedz piecus gadus, ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Līga Peiseniece rektora amatā apstiprināta pirmo reizi.

Līga Peiseniece, Banku augstskolas studiju prorektore, asoc.prof.: “Mani svarīgākie darba virzieni – turpināt attīstīt Banku augstskolas studiju piedāvājumu, veidojot modernas starpdisciplināras programmas, lai arvien paaugstinātu studiju vērtību, paaugstināt pētniecisko kapacitāti, vairot starptautisko atpazīstamību un sadarbību.  Vēlos vadīt pārmaiņas augstskolā, kas veicina pārmaiņas sabiedrībā.

Paldies augstskolas komandai par atbalstu un visa jaunā veicināšanu!  Studentiem gribu vēlēt aktīvi izmantot augstskolas sniegtās izaugsmes iespējas  un aktīvi iesaistīties augstskolas pārmaiņās, lai attīstītu savu personību, sadarbību un piederību Banku augstskolai.”

Līga Peiseniece  Banku augstskolā strādā kopš 2005. gada, bet kopš 2011. gada ir bijusi studiju prorektore šajā augstskolā. Vairāk informācijas par dzīves gājumu šeit: