Ministru kabinets apstiprina Andri Sarnoviču Banku augstskolas rektora amatā

22.12.2015.

2015. gada 22. decembrī Latvijas Republikas Ministru kabinets apstiprināja Banku augstskolas Satversmes sapulcē uz otro termiņu ievēlēto rektoru asociēto profesoru, vadībzinātņu doktoru Andri Sarnoviču.

Kā ziņots iepriekš, konkurss uz Banku augstskolas rektora amatu tika izsludināts 2015. gada 26. augustā. Banku augstskolas Satversmes sapulces sēdē 2015. gada 3. novembrī vienīgais Banku augstskolas personāla izvirzītais kandidāts A.Sarnovičs rektora amatā tika ievēlēts ar pārliecinošu balsu vairākumu (31 balss par, pret – viena). Jāatzīmē, ka A.Sarnovičs rektora amatā Banku augstskolu vada kopš 2011. gada 4. janvāra.

Turpmākajā periodā Banku augstskolas rektors apņēmies nodrošināt nemainīgi augstu izglītības kvalitāti, veicināt internacionalizāciju un paplašināt sadarbību ar Latvijas un ārvalstu partneriem. A.Sarnovičs ir uzsvēris, ka augstā studiju kvalitāte ir Banku augstskolas svarīgākā prioritāte, jo tā ir atbildība visas sabiedrības priekšā, nodrošinot augstskolas absolventu augstu nodarbinātības un atalgojuma līmeni. Ciešā augstskolas sadarbība ar darba devējiem nosaka, ka studiju programmām Banku augstskolā jābūt aktuālām un jāatbilst ar augstskolas studiju virzieniem saistīto nozaru attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē.

Banku augstskolas vadības un attīstības programmā, kuru nākamajam rektora pilnvaru periodam no 2016. līdz 2020. gadam vēlēšanās piedāvāja A.Sarnovičs, kā nozīmīgākie mērķi ir izvirzīti augstskolas misijas īstenošana un izaugsmes veicināšana. Banku augstskolas misija ir sniegt izcilu finanšu un biznesa izglītību mērķtiecīgām personībām. Tās augsto reputāciju nodrošina kvalitatīvas studijas, pētniecība un starptautiskā sadarbība, profesionāls un radošs personāls, studentu un absolventu sasniegumi, ciešā sadarbība ar finanšu un biznesa pasauli. Banku augstskola ir valsts dibināta augstākās izglītības iestāde, kas jau vairāk nekā divdesmit gadus ir viena no atpazīstamākajām Latvijas biznesa skolām. Šobrīd tā īsteno kopskaitā 14 akreditētas profesionālās augstākās izglītības studiju programmas biznesa vadības un finanšu izglītības virzienos visos studiju līmeņos.

Saistītas ziņas