Banku augstskolas diplomus februārī saņem 45 maģistri un 3 bakalauri

10.02.2021.

Banku augstskola sveic un lepojas ar šī gada pirmajiem astoņu studiju programmu absolventiem  – 45 maģistriem un 3 bakalauriem, kuri veiksmīgi aizstāvējuši savus noslēguma darbus valsts pārbaudījumu komisijās un absolvējuši studijas šādās studiju programmās:

Maģistra studiju programma “Inovatīvā uzņēmējdarbība” – 20 absolventi;

Maģistra studiju programma “Finanses” – 12 absolventi;

Maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbības vadīšana” – 5 absolventi;

Maģistra studiju programma “Starptautiskās finanses un banku darbība” – 3 absolventi;

Maģistra studiju programma “Kiberdrošības pārvaldība” – 5 absolventi;

Bakalaura studiju programma “Finanses” – 1 absolvents;

Bakalaura studiju programma “Risku vadība un apdrošināšana” – 1 absolvents;

Bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbības vadīšana” – 1 absolvents.

Visi šķēršļi  un pārbaudījumi ir pārvarēti, ir sasniegts studiju mērķis, un parastā situācijā tagad būtu laiks svinēt un saņemt diplomu! Tomēr šogad valstī ir izsludināts ārkārtas stāvoklis un aizliegums satikties klātienē. Ierastais izlaiduma formāts nav iespējams… Banku augstskola veica studējošo aptauju, un, ņemot vērā šī gada Banku augstskolas absolventu vēlēšanos, Banku augstskolas Ziemas izlaidums tiek pārcelts uz vasaras periodu ar cerību, ka izlaiduma svinības vasarā jau varēs notikt klātienē!

Protams, ikviens šī ziemas perioda studiju programmu absolvents varēs saņemt apliecinājumu par iegūto izglītību jau tagad ziemā, šobrīd tikai nopelnītie svētki tiek atlikti uz vasaru.

Svarīgi!

Diplomus būs iespējams saņemt, sākot ar 19.02.2021., Banku augstskolas Studiju informācijas centrā 1.stāvā,  iepriekš uzrakstot e-pastu: SID@ba.lv un saskaņojot sev ērtu ierašanās laiku. Informācijas centra darba laiks Banku augstskolā:  P – C 8:30 līdz 18:15, P 8:30 – 15:00. Lai būtu droši par visu saistību izpildi, pirms diplomu saņemšanas šo informāciju vēlams noskaidrot gan Banku augstskolas bibliotēkā, gan Finanšu daļā.