Maģistra studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība” konkursa uz studijām valsts finansētajā studiju vietā rezultāti

28.08.2017.

Pamatojoties uz  2017./2018. ak.g.  maģistra studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība” konkursu uz studijām valsts finansētajā studiju vietā un personu vērtējumu – summu, kuru veido 40 procenti no iepriekš iegūtu augstāko izglītību apliecinošā dokumenta vidējās svērtās atzīmes un 60 procenti no pārrunu angļu valodā un prezentācijas par mūsdienās kiberdrošības pārvaldībā aktuālu problēmu vērtējuma (izsaka punktos), konkursa rezultāti ir šādi:

Reflektants Vidējā svērtā atzīme 40% Pārrunu prezentācija 60% Kopā Lēmums
Reflektants Nr. 1 7,98 31,92 6 60 91,92 Atļaut noslēgt studiju līgumu ar ilgumu 2,5 gadi valsts finansētajā studiju vietā.
Reflektants Nr. 2 7,10 28,40 6 60 88,40 Atļaut noslēgt studiju līgumu ar ilgumu 2 gadi valsts finansētajā studiju vietā.
Reflektants Nr. 3 8,65 34,60 4 40 74,60 Atļaut noslēgt studiju līgumu ar ilgumu 2 gadi valsts finansētajā studiju vietā.
Reflektants Nr. 4 5,95 23,80 5 50 73,80 Atļaut noslēgt studiju līgumu ar ilgumu 2 gadi valsts finansētajā studiju vietā.
Reflektants Nr. 5 8,60 34,40 3 30 64,40 Atļaut noslēgt studiju līgumu ar ilgumu 2 gadi par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.
Reflektants Nr. 6 8,16 32,64 3 30 62,64 Atļaut noslēgt studiju līgumu ar ilgumu 2 gadi par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.
Reflektants Nr. 7 7,89 31,56 3 30 61,56 Atļaut noslēgt studiju līgumu ar ilgumu 2 gadi par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.
Reflektants Nr. 8 7,69 30,76 2 20 50,76 Atļaut noslēgt studiju līgumu ar ilgumu 2 gadi par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.
Reflektants Nr. 9 7,40 29,60 2 20 49,60 Atļaut noslēgt studiju līgumu ar ilgumu 2 gadi par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.