Maģistra studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība” konkursa uz studijām valsts finansētajā studiju vietā rezultāti 2018./2019. ak.g.

29.08.2018.

Pamatojoties uz  2018./2019. ak.g.  maģistra studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība” konkursu uz studijām valsts finansētajā studiju vietā un personu vērtējumu – summu, kuru veido 40 procenti no iepriekš iegūtu augstāko izglītību apliecinošā dokumenta vidējās svērtās atzīmes un 60 procenti no pārrunu angļu valodā un prezentācijas par mūsdienās kiberdrošības pārvaldībā aktuālu problēmu vērtējuma (izsaka punktos), konkursa rezultāti ir šādi:

Reflektants Vidējā svērtā atzīme 40% Kopīgais vērtējums 60% Punkti Lēmums
Reflektants Nr. 1 7,74 3,096 12 7,2 10,296 Atļaut noslēgt studiju līgumu par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.
Reflektants Nr. 2 6,84 2,736 18 10,8 13,536 Atļaut noslēgt studiju līgumu valsts finansētajā studiju vietā.
Reflektants Nr. 3 8,10 3,24 17 10,2 13,44 Atļaut noslēgt studiju līgumu valsts finansētajā studiju vietā.
Reflektants Nr. 4 8,60 3,44 12 7,2 10,64 Atļaut noslēgt studiju līgumu valsts finansētajā studiju vietā.
Reflektants Nr. 5 9,30 3,72 18 10,8 14,52 Atļaut noslēgt studiju līgumu valsts finansētajā studiju vietā.
Reflektants Nr. 6 7,10 2,84 12 7,2 10,04 Atļaut noslēgt studiju līgumu par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.
Reflektants Nr. 7 8,00 3,2 17 10,2 13,4 Atļaut noslēgt studiju līgumu valsts finansētajā studiju vietā.
Reflektants Nr. 8 7,80 3,12 17 10,2 13,32 Atļaut noslēgt studiju līgumu valsts finansētajā studiju vietā.
Reflektants Nr. 9 7,70 3,08 18 10,8 13,88 Atļaut noslēgt studiju līgumu valsts finansētajā studiju vietā.
Reflektants Nr. 10 5,74 2,296 12 7,2 9,496 Atļaut noslēgt studiju līgumu par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.
Reflektants Nr. 11 7,10 2,84 16 9,6 12,44 Atļaut noslēgt studiju līgumu valsts finansētajā studiju vietā.
Reflektants Nr. 12 7,53 3,012 16 9,6 12,612 Atļaut noslēgt studiju līgumu valsts finansētajā studiju vietā.
Reflektants Nr. 13 6,80 2,72 12 7,2 9,92 Atļaut noslēgt studiju līgumu par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.
Reflektants Nr. 14 7,20 2,88 14 8,4 11,28 Atļaut noslēgt studiju līgumu  valsts finansētajā studiju vietā.
Reflektants Nr. 15 7,90 3,16 13 7,8 10,96 Atļaut noslēgt studiju līgumu  valsts finansētajā studiju vietā.