Maģistra studiju programmas “Finanses” un “Finanšu vadība”

21.08.2019.

Banku augstskolā līdz 28. augustam turpinās uzņemšana maģistra studiju 2 profesionālajās programmās “Finanses” un “Finanšu vadība”, kuras veidotas atbilstoši starptautiskās sertifikācijas ACCA 9. līmeņa prasībām, kas dod studentiem iespēju jau studiju posmā sagatavoties jau starptautiskajai sertifikācijai, kuru prasa gan auditoru firmas, gan kredītiestādes.

Biruta Dzērve, maģistra programmu “Finanses” un “Finanšu vadība” programmu direktore, docente vienmēr akcentējusi, ka finanses ir jebkuras saimnieciskās darbības asinsrite. Gan vadītājam ir jābūt izpratnei par to kā darbojas šī asinsrite, protams, jo vairāk tas jāprot finansistam. Šobrīd mainoties videi saimnieciskajā jomā, ir jāsaprot, ka finansists ir tas konsultants, tas atbalsts, tas ārsts, kurš nepieciešams jebkuram vadītājam jebkurā saimnieciskajā darbībā.

“Finanšu vadība” programmā uzsvars ir uz finanšu pārvaldību, kā prasmīgi vadīt riskus, novērtēt un minimizēt. Programma fokusēta uz cilvēkiem, kuri prot organizēt savu darbu, īsā laikā iegūt maģistra grādu un Finanšu analītiķa kvalifikāciju.

Edgars Žuravļovs, maģistra programmas “Finanses” absolvents, JSC “Rietumu Banka”, CRM / Business Development Department, uzsver, ka Banku augstskola sniedz plašas iespējas savas vērtības celšanai un realizēšanai. Vērtība ir vairāku parametru kopums- zināšanas, pieredze, kontakti ir tas, kas studējošiem ļauj celt savu vērtību. Pirms sāk studijas maģistros, “Finanses” programmā, ir jāuzstāda sev konkrēti ilgtermiņa mērķi, jāsaprot, vai studiju programma ir pietiekami efektīvs rīks, lai sasniegtu mērķus. Programma ir daudzpusīga, kvalitatīva, spēj sniegt ļoti daudz ko, bet daudz kas atkarīgs no paša studējošā, jo lielāks ieguldījums darba un laika ziņā, jo iegūs lielāku atdevi, kā jau no jebkurām investīcijām.

Šī programma ir tik daudzpusīga, ka ļauj ne tikai attīstīt jaunas prasmes, bet pilnveidot jau arī esošās. E. Žuravļovs atklāj: “Kā cilvēkam, kas strādā finanšu nozarē, bankā, svarīgi bija papildināt zināšanas finanšu segmentā, un izveidot būtiskāku sapratni par Latvijas un starptautisko tirgu. Man ir prieks par to, kur es mācījos, un ka bankas ietvaros ir ļoti daudz Banku augstskolas absolventu, kuri strādā dažādākās līmeņu pozīcijās.”

Par savu studijas izvēli Līva Lukševica, maģistra programmas “Finanšu vadība” absolvente pauž, ka programma tika izvēlēta, jo vēlējās salīdzināt bakalaura un maģistra programmas, lai studiju kursi nepārklātos. Vilinošs fakts bija, ka studiju programma ir tikai 1 gadu, kas rada motivāciju saņemties un iegūt maģistra grādu. Vērtīgākais ir zināšanas, jauni kontakti gan ar pasniedzējiem, gan kursa biedriem, jo savā starpā tiek izteikti darba piedāvājumi un tiek iegūti kontakti tieši finanšu sektorā, gan laika plānošanas iemācīšanās, jo gada laikā ir jāspēj izdarīt, apvienot ļoti daudz.

E. Žuravļova viedoklis ir līdzīgs ar L. Lukševicas, kura uzskata, ka jebkurš students, kurš ir beidzis Banku augstskolu ir pieprasīts darba tirgū, studenti gan ar bakalaura vai maģistra grādu var strādāt sev vēlamās jomās, jeb kurā finanšu sektorā- bankās, apdrošināšanās, arī kā finanšu analītiķi dažāda veida uzņēmumos.