Maģistra studiju programmām – augsts EDUNIVERSAL Ranking novērtējums

19.08.2021.

Starptautiskā augstskolu studiju programmu vērtēšanas aģentūra EDUNIVERSAL Ranking ir novērtējusi trīs Banku augstskolas maģistra studiju programmas 2021. gadā, tādējādi apliecinot, ka Banku augstskola ir starp 1000 labākajām pasaules augstskolām 154 valstu tvērumā ​​biznesa vadībā un finansēs, kuras saņem EDUNIVERSAL Ranking ikgadējo vērtējumu.

Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece: “Augstskolas beidzēju panākumi apliecina studiju kvalitāti. Mūsu maģistra studiju programmu absolventi ir augsti kvalificēti biznesa vadības un finanšu speciālisti, kuri nodrošina finanšu un citu nozaru attīstību un izaugsmi Latvijā nu jau vairākas desmitgades, strādājot gan Latvijas, gan Eiropas vadošajos uzņēmumos, valsts iestādēs un veidojot paši savus starptautiski konkurētspējīgus un inovācijām bagātus uzņēmumus. Jau studiju laikā visiem studentiem tiek nodrošināta prakses iespēja, kas veicina turpmākās profesionālās karjeras izaugsmi.  Mūsu studenti gūst arī plašu starptautisko pieredzi sadarbības universitātēs – Austrijā, Beļģijā, Kiprā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Vācijā, Itālijā, Nīderlandē,  Portugālē, Spānijā, Zviedrijā, Turcijā un citās valstīs. Mūsu partnerība aptver 136 augstskolas vairāk nekā 30 valstīs.”

Banku augstskolas rektores uzruna EDUNIVERSAL RANKING portālā:   https://bit.ly/2SWM5Qz

EDUNIVERSAL Ranking ir Francijas konsultāciju uzņēmuma SMBG 1994. gadā dibināta augstskolu novērtēšanas un reitingu piešķiršanas aģentūra, kuras nolūks ir nodrošināt topošajiem studentiem profesionālu informatīvo rīku par pasaules labākajām biznesa augstskolām, skatot tās  deviņos EDUNIVERSAL Ranking ģeogrāfiskajos reģionos un piecos kontinentos. Latvijas augstskolu vērtējums ir iekļauts Austrumeiropas reģionā. EDUNIVERSAL Ranking  vērtē vairāk nekā 50 jomas, kurās tiek apskatītas akadēmiskās institūcijas un to piedāvājums maģistra līmenim.

 

2021. gada labāko starptautiski  novērtēto maģistra studiju programmu sarakstā EDUNIVERSAL Ranking ir iekļāvusi šādas Banku augstskolas studiju programmas:

 

Profesionālā maģistra studiju programma “Finanses”  – 13.vieta
korporatīvo finanšu studijās Austrumeiropā


_______________________

Profesionālā maģistra studiju programma “Inovatīvā uzņēmējdarbība”   – 81. vieta pasaules
100 labāko uzņēmējdarbības studiju programmu vidū

_______________________

Profesionālā maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbības vadīšana”  ir iekļauta 200 labāko
skaitā (reģions – Austrumeiropa) un 13.vietā Austrumeiropā kā vadības maģistra programma

_______________________

Banku augstskola ir saņēmusi arī CEEMAN International Quality Accreditation atzinumu 2020.  gada jūlijā. Tas apliecina, ka augstskola ir gatava biznesa vides nākotnes izacinājumiem un piedāvā personalizētu studiju pieredzi saviem studentiem. Banku augstskolā studējošie iepazīst gan starpatutisko pieredzi, gan darbojas mūdienīgā biznesa vidē savas prakses laikā. https://www.ba.lv/augstskola/zina/banku-augstskola-sanem-prestizo-ceeman-iqa-starptautisko-kvalitates-akreditaciju/

 

Par Banku augstskolu EDUNIVERSAL Ranking portālā: https://bit.ly/3byeClL