Maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbības vadīšana”

09.08.2019.

Ja apgūta cita profesija un vēlas uzsākt, attīstīt savu biznesu un papildināt savas zināšanas uzņēmējdarbības vadīšanā maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbības vadīšana” ir vispiemērotākā.  Šī programma ir lieliska tiem, kuri plāno veidot savu uzņēmumu ne tikai Latvijas tirgū, bet arī starptautiskā vidē. Pieteikšanās maģistra studiju programmām ir līdz 28. augustam.

Maģistra programma “Uzņēmējdarbības vadīšana” ir viena no senākajām Banku augstskolas studiju programmām. Elita Lielā, maģistra programmas “Uzņēmējdarbības vadīšana” direktore, docente izsakoties par programmu uzsver, ka programma ir lieliska iespēja apvienot studijas ar darbu, studijas notiek vakaros 3 reizes nedēļā un studiju ilgums ir 1,5 gadi vai 2 gadus atkarībā no iegūtās bakalaura izglītības un apmainīties ar kontaktiem, pieredzi, jo pamatā šajā programmā studē citu augstskolu un citu programmu absolventi.

Naura Jonasa, Uzbekistānas pārstāvniecības vadītāja uzņēmumā “AS SONORA”, maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadīšana” absolventa izvēli par labu studijām Banku augstskolās noteica 2 kritēriji: Banku augstskolas reputācija un ieteikumi no draugiem un paziņām, kuri pārstāv banku sektoru. Visā mācību procesā svarīgi bija, lai aizejot uz lekciju ir interesanti  un lai šo iegūto informāciju spētu izmantot tālāk dzīvē, un lai tā būtu atbilstoša mūsdienu tendencēm.

Par mācību procesa nozīmi piekrīt arī Kristaps Lešinskis, Banku augstskolas docents, tāpēc studiju programmai fokuss ir uz starptautisko dimensiju, kas ļauj absolventiem vēlāk justies arī labi starptautiskās kompānijās, multi-nacionālās koorporācijās. Maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbības vadīšana” ir tāda programma, kurā piedalās cilvēki ar zināmu pieredzi, tāpēc studijas jau ir daudz dziļākas, un pašu studentu redzējums par problēmām, kuras tiek izrunātas un diskutētas studiju kursā, ir jau daudz plašākas un dziļākas ar labu izprati par to kā zināšanas var piemērot konkrētās organizācijās no kurām paši studenti nāk. Tas jau piešķir citu pakāpi šīm studijām.

Viktors Turlais, AS “ANTALIS” valdes loceklis, maģistra “Uzņēmējdarbības vadīšana” studiju programmas absolvents, izvēlējies studēt šo programmu, jo darba karjerai attīstoties, iekļūstot uzņēmuma valdē, tad uzdodot sev jautājumu: “Vai tas ir labi, ka esmu pietiekami liela uzņēmuma valdē, bet man nav maģistra izglītības?”. Savu lēmumu studēt Banku augstskolā nav nožēlojis, jo strādājot aktīvajā pārdošanā un attīstot uzņēmumu, svarīga ir radošā puse, vēlme riskēt, aktīvā darbība, bet darbam pārejot stratēģiskās darbībās, bieži sanāk analizēt finanšu datus un izprast to būtību. Maģistra studijas iemācīja, kā interpretēt finanšu datus, kā novērtēt citus uzņēmumus, piegādātājus un klientus.