Mācības pieaugušajiem – piesakies Banku augstskolas kursiem!

29.01.2022.

Banku augstskolas izglītības programmas pieaugušajiem

ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7.kārta


Saskaņā ar 2022.gada 25.janvārī noslēgto sadarbības līgumu Nr. 6.-2.3.3/53 starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Banku augstskolu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros, Banku augstskola ir veiksmīgi īstenojusi šādas deviņas izglītības programmas (kopā 16 grupas):

 • Biznesa un organizāciju vadība I – Uzņēmējdarbība
 • Digitālā transformācija II – Programmēšanas un datu analīzes pamati/lielie dati
 • Cilvēkresursu vadība
 • Dizaina domāšana
 • Digitālais mārketings
 • E-komercija
 • Finanšu vadība I – Finanšu grāmatvedība
 • Kiberdrošības pamati
 • Projektu vadība III – Projekta resursu vadība
 • Tiesības I

Līdz šī gada jūnijam Banku augstskolas studiju programmas veiksmīgi pabeidza 260 izglītojamie un ieguva elektroniski parakstītas apliecības par studiju kursu apguvi, kā arī saņēma 2 kredītpunktus (3 ECTS) atbilstoši apgūtajam studiju kursam.

Banku augstskola sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7.kārtu īstenoja attālinātā veidā.


Izglītības programmu sākuma datumi:

Biznesa un organizāciju vadība I – Uzņēmējdarbība 05.05.2022
E-komercija 06.04.2022
Digitālā transformācija II – Programmēšanas un datu analīzes pamati/lielie dati 05.04.2022
Dizaina domāšana projektu vadībā 21.04.2022
Tiesības I 1.grupai: 06.04.2022
2.grupai: 27.04.2022
Finanšu vadība I – Finanšu grāmatvedība 07.04.2022
Cilvēkresursu vadība 1. grupai – 11.04.2022.
2. grupai05.04.2022
3. grupai – 06.04.2022
4. grupai – 12.05.2022.
5. grupai – 19.04.2022.
6. grupai – 10.05.2022.
Projektu vadība III – Projekta resursu vadība 05.04.2022
Digitālais mārketings 11.04.2022
Kiberdrošības pamati 05.04.2022

 


Pieteikšanās mācību kursiem ir noslēgusies. Kas jādara, lai veiksmīgi uzsāktu mācības?

 1. Sekojiet informācijai sms un e-pastos, kurus norādījāt pieteikuma anketā.
 2. Aizpildiet e-pastā nosūtīto anketu, tās gaidīsim līdz 21.03.2022.
 3. Noslēdziet līgumu ar Banku augstskolu.
 4. Apsmaksājiet līdzmaksājuma rēķinu, ko būs izsniegusi Banku augstskola.
 5. Saņemiet piekļuves tiesības mācību platformai.
 6. Pirms mācību uzsākšanas ievietosiet pēdējās iegūtās izglītības dokumentu mācību platformā.
 7. Uzsāciet mācības!

Vajadzības un nepieciešamības gadījumā sniegsim tehnisko atbalstu.


Saskaņā ar 2022.gada 25.janvārī noslēgto sadarbības līgumu Nr. 6.-2.3.3/53 starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Banku augstskolu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7.mācību kārtas ietvaros, Banku augstskola īstenos 12 izglītības programmas:

 1. Biznesa un organizāciju vadība I – Uzņēmējdarbība
 2. Inovatīvo procesu vadīšana
 3. Biznesa vadība digitālā vidē
 4. E-komercija
 5. Digitālā transformācija II – Programmēšanas un datu analīzes pamati/lielie dati
 6. Dizaina domāšana projektu vadībā
 7. Tiesības I
 8. Finanšu vadība I – Finanšu grāmatvedība
 9. Cilvēkresursu vadība
 10. Projektu vadība III – Projekta resursu vadība
 11. Digitālais mārketings
 12. Kiberdrošības pamati

Par katru no pieejamajām izglītības programmām sīkāku informāciju var skatīt zemāk, kā arī šeit: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/providers/280

Vēršam uzmanību, ka mācības notiks pilnībā attālināti, latviešu valodā. Paredzamais līdzmaksājums – 36 EUR. Apgūstot šos studiju kursus, Jūs jau būsiet apguvuši 2KP Banku augstskolas studiju programmā.


Biznesa un organizāciju vadība I – Uzņēmējdarbība

Banku augstskolas profesionālā bakalaura studiju programmā “Biznesa procesu vadība” balstīta ir izveidota mūžizglītības programma BIZNESA UN ORGANIZĀCIJU VADĪBA I – UZŅĒMĒJDARBĪBA.

Šī kursa sasniedzamie rezultāti:
 • Iegūt izpratni par uzņēmējdarbības būtību, vidi, veidiem, uzņēmēja lomu sabiedrībā un uzņēmēja profilu.
 • Pārzina uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamos resursus un to avotus.
 • Prot radīt biznesa ideju, definēt vērtību piedāvājumu klientam un veikt padziļinātu industrijas analīzi.
 • Iegūst kompetenci uzņēmējdarbības uzsākšanas plānošanai un vides analīzei.

Mācību ilgums: 10 nedēļās 80 stundas (40 kontaktstundas un 40 stundas patstāvīgajam darbam).
Noslēguma pārbaudījums – prezentācija.
Kursa norises dienas: otrdiena un ceturtdiena, 18:00 – 21:10 ar pauzi.
Sākuma datums: 05.05.2022

Mācības notiks pilnībā attālināti, latviešu valodā. Paredzamais līdzmaksājums – 36 EUR.

Personai, lai piedalītos attālināti augstskolas organizētajā apmācības procesā, jābūt pieejamam datoram vai viedierīcei ar interneta pieslēgumu, mikrofonu un webkameru. (turpmāk – ierīce). Personai jānodrošina nepārtraukta ierīces darbība mācību grafikā noteiktajās kontaktstundās un pārbaudījuma laikā. Ierīce ir nepieciešama, lai nodrošinātu komunikāciju, noteikto uzdevumu pildīšanu, kā arī piekļuvi lekcijas materiāliem. Ierīcei ir nepieciešams interneta pārlūks.

Par lektoru:
Kristaps Lešinskis

Banku augstskolas docents un Senāta priekšsēdētājs. Pētnieks starptautiskos projektos, tai skaitā digitāla biznesa plānošanas rīka izstrādē uzņēmēju vajadzībām. Vadījis studiju kursus Ventspils augstskolā, Latvijas Universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē, Vidzemes augstskolā, kā arī viesojies ar lekcijām augstskolās Somijā, Beļģijā, Dānijā, Čehijā, Polijā, Portugālē un citās valstīs. Nodibinājis un vadījis savu konsultāciju uzņēmumu, strādājis Ekonomikas ministrijā, kā arī konsultējis virkni organizāciju Latvijā attīstības jautājumos. Latvijas Ekonomistu asociācijas dibinātājs un biedrs, Latvijas Statistiķu asociācijas biedrs.


Inovatīvo procesu vadīšana

Banku augstskolas profesionālā bakalaura studiju programmā “Biznesa procesu vadība” balstīta ir izveidota mūžizglītības programma INOVATĪVO PROCESU VADĪŠANA.

Šī kursa sasniedzamie rezultāti:
 • Pārzina inovācijas terminoloģiju un izprot inovācijas nozīmi uzņēmējdarbībā.
 • Prot pielietot metodes un teorētiskās zināšanas, lai novērtētu tirgus situāciju un apzinātu patērētāja vajadzības pēc jauniem produktiem un pakalpojumiem.
 • Spēj izmantot zināšanas par inovāciju, jaunu biznesa ideju radīšanu un biznesa modelēšanu gan esošajā uzņēmumā, gan jauna uzņēmuma radīšanā.
 • Spēj radīt tirgum atbilstošu biznesa ideju un izstrādāt idejas komercializēšanas plānu.

Mācību ilgums: 10 nedēļās 80 stundas (40 kontaktstundas un 40 stundas patstāvīgajam darbam).
Noslēguma pārbaudījums – prezentācija un tests.

Mācības notiks pilnībā attālināti, latviešu valodā. Paredzamais līdzmaksājums – 36 EUR.

Personai, lai piedalītos attālināti augstskolas organizētajā apmācības procesā, jābūt pieejamam datoram vai viedierīcei ar interneta pieslēgumu, mikrofonu un webkameru. (turpmāk – ierīce). Personai jānodrošina nepārtraukta ierīces darbība mācību grafikā noteiktajās kontaktstundās un pārbaudījuma laikā. Ierīce ir nepieciešama, lai nodrošinātu komunikāciju, noteikto uzdevumu pildīšanu, kā arī piekļuvi lekcijas materiāliem. Ierīcei ir nepieciešams interneta pārlūks.

Par lektorēm:
Elīna Miķelsone

Zinātņu doktors, MBA, PostDoc. pētniece, inovāciju un ideju vadības lektore un konsultante, SIA “Idea innovation institute” un biedrības Ideju un inovāciju institūts valdes priekšsēdētāja. E. Miķelsones visas dzīves jomas saistītas ar inovācijām un ideju vadību – akadēmiskā, profesionālā un personīgā līmenī. Pastāvīgi atjauno zināšanas inovāciju jomā ārvalstu universitātēs. Izveidoto aktīvo inovāciju apmācību ”Ideju fitness” apguvuši dažādi uzņēmumi – Tet, TELE2, Cēsu alus, Evolution Gaming, CircleK u.c.

Marta Kontiņa

Banku augstskolas profesionālās maģistra programmas “Inovatīvā uzņēmējdarbība” direktore ar vairāk kā 10 gadu pieredzi radošo industriju projektu vadībā. Sava uzņēmuma “Story Hub” vadītāja, kas nodarbojas ar multimediju un interaktīvu produktu izstrādi, kā arī laikmetīgu pasākumu producēšanu, kas saņēmuši nacionālos apbalvojumus pasākumu, mūzikas un muzeju nozarēs.


Biznesa vadība digitālā vidē

Banku augstskolas profesionālā bakalaura studiju programmā “Finanses” balstīta ir izveidota mūžizglītības programma BIZNESA VADĪBA DIGITĀLĀ VIDĒ.

Šī kursa sasniedzamie rezultāti:
 • Iegūtas zināšanas par e-komercijas un e-biznesa teorētiskajiem pamatiem un to praktisku pielietojumu dažādu digitālās vides biznesa modeļu analīzē.
 • Spēt analizēt e-komercijas mehānismus, infrastruktūru un rīkus.
 • Iegūtas zināšanas un prasmes produktu un to tiešsaistes tirdzniecības izpētē, kā arī pielietot šīs prasmes praktiski, analizējot esošos risinājumus, piedāvājot uzlabojumus vai izstrādājot jaunus risinājumus.
 • Izstrādāt kritisko domāšanu, lai spētu veikt efektīvu analīzi, izstrādātu, uzlabotu un ieviestu e-mārketinga rīkus un kanālus.
 • Spēt izstrādāt e-komercijas biznesa stratēģijas.

Mācību ilgums: 10 nedēļās 80 stundas (40 kontaktstundas un 40 stundas patstāvīgajam darbam).
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens.

Mācības notiks pilnībā attālināti, latviešu valodā. Paredzamais līdzmaksājums – 36 EUR.

Personai, lai piedalītos attālināti augstskolas organizētajā apmācības procesā, jābūt pieejamam datoram vai viedierīcei ar interneta pieslēgumu, mikrofonu un webkameru. (turpmāk – ierīce). Personai jānodrošina nepārtraukta ierīces darbība mācību grafikā noteiktajās kontaktstundās un pārbaudījuma laikā. Ierīce ir nepieciešama, lai nodrošinātu komunikāciju, noteikto uzdevumu pildīšanu, kā arī piekļuvi lekcijas materiāliem. Ierīcei ir nepieciešams interneta pārlūks.

Par lektoru:
Eduards Aksjoņenko

Pieredzējis e-komercijas un e-biznesa stratēģiju izstrādātājs un ieviesējs dažāda lieluma uzņēmumos un industrijās Latvijā, kā arī ir Banku augstskolas lektors. Iepriekš veiktie projekti un sadarbības partneri Latvijā ir redzami: NeonPlus.
Mazliet no kursa satura saistībā ar e-komercijas biznesa modeļiem žurnālā iBizness.


E-komercija

Banku augstskolas profesionālā bakalaura studiju programmā “Biznesa procesu vadība” balstīta ir izveidota mūžizglītības programma E-KOMERCIJA.

Šī kursa sasniedzamie rezultāti:
 • Spēt izvērtēt uzņēmuma iespējas uzsākt uzņēmējdarbību interneta vidē. Spēj novērtēt produkta “derīgumu” e-komercijas videi konkrētos tirgus apstākļos.
 • Spēt izvēlēties uzņēmumam, produktam un mērķauditorijai atbilstošu biznesa modeli, pārdošanas veidu un e-komercijas risinājumu.
 • Spēt izvēlēties atbilstošus mārketinga komunikācijas, norēķinu, piegādes un pēcpārdošanas servisa risinājumus.
 • Spēt izvērtēt ar tiešsaisti saistītos drošības riskus un juridiskās prasības. Spēt izstrādāt e-komercijas stratēģijas galvenos virzienus.

Mācību ilgums: 10 nedēļās 80 stundas (40 kontaktstundas un 40 stundas patstāvīgajam darbam).
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens.
Kursa norises dienas: pirmdiena un trešdiena, 18:00 – 21:10 ar pauzi.
Sākuma datums: 06.04.2022

Mācības notiks pilnībā attālināti, latviešu valodā. Paredzamais līdzmaksājums – 36 EUR.

Personai, lai piedalītos attālināti augstskolas organizētajā apmācības procesā, jābūt pieejamam datoram vai viedierīcei ar interneta pieslēgumu, mikrofonu un webkameru. (turpmāk – ierīce). Personai jānodrošina nepārtraukta ierīces darbība mācību grafikā noteiktajās kontaktstundās un pārbaudījuma laikā. Ierīce ir nepieciešama, lai nodrošinātu komunikāciju, noteikto uzdevumu pildīšanu, kā arī piekļuvi lekcijas materiāliem. Ierīcei ir nepieciešams interneta pārlūks.

Par lektoru:
Eduards Aksjoņenko

Pieredzējis e-komercijas un e-biznesa stratēģiju izstrādātājs un ieviesējs dažāda lieluma uzņēmumos un industrijās Latvijā, kā arī ir Banku augstskolas lektors. Iepriekš veiktie projekti un sadarbības partneri Latvijā ir redzami: NeonPlus.
Mazliet no kursa satura saistībā ar e-komercijas biznesa modeļiem žurnālā iBizness.


Digitālā transformācija II – Programmēšanas un datu analīzes pamati/lielie dati

Banku augstskolas profesionālā bakalaura studiju programmā “Biznesa procesu vadība” balstīta ir izveidota mūžizglītības programma DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA II – PROGRAMMĒŠANAS UN DATU ANALĪZES PAMATI/LIELIE DATI.

Šī kursa sasniedzamie rezultāti:
 • Spēj aprakstīt un orientēties ar lielajiem datiem saistītos terminos, lielo datu analītikas veidus, izprot Datu Zinātnes konceptus.
 • Prot izvēlēties atbilstošu lielo datu apstrādes sistēmu, pamatot izvēli, orientējas dažādās datu apstrādes sistēmās, prot identificēt potenciālu datu pielietojumu.
 • Spēj pielietot ofisa programmnodrošinājumu analītisku darbību realizācijai, attīstīt vispārējās matemātiskās prasmes.
 • Spēj pielietot programmēšanas pamatprincipus analītisku uzdevumu un biznesa procesu automatizēšanai.

Mācību ilgums: 10 nedēļās 80 stundas (40 kontaktstundas un 40 stundas patstāvīgajam darbam).
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens.
Kursa norises dienas: otrdiena un ceturtdiena, 18:00 – 21:10 ar pauzi.
Sākuma datums: 05.04.2022

Mācības notiks pilnībā attālināti, latviešu valodā. Paredzamais līdzmaksājums – 36 EUR.

Personai, lai piedalītos attālināti augstskolas organizētajā apmācības procesā, jābūt pieejamam datoram vai viedierīcei ar interneta pieslēgumu, mikrofonu un webkameru. (turpmāk – ierīce). Personai jānodrošina nepārtraukta ierīces darbība mācību grafikā noteiktajās kontaktstundās un pārbaudījuma laikā. Ierīce ir nepieciešama, lai nodrošinātu komunikāciju, noteikto uzdevumu pildīšanu, kā arī piekļuvi lekcijas materiāliem. Ierīcei ir nepieciešams interneta pārlūks.

Personai nepieciešams Microsoft Office programmnodrošinājums – Microsoft Excel, Microsoft Word, lai sekmīgi apgūtu programmēšanas un lielo datu analītikas pamatus.

Par lektoru:
Atis Verdenhofs 

Analītikas un risku profesionālis, kurš ir nodarbojies ar analītiskiem projektiem dažādos biznesa virzienos kā arī ilgstoši jau nodarbojas ar analītikas risinājumu apmācību gan tehniskā, gan konceptuālā līmenī. Nepārtraukti papildina zināšanas analītikas jomā un seko līdzi tehnoloģiskajiem risinājumiem, kas saistīti ar lielo datu izmantošanu dažādām vajadzībām.


Dizaina domāšana projektu vadībā

Banku augstskolas profesionālā bakalaura studiju programmā “Finanses” balstīta ir izveidota mūžizglītības programma DIZAINA DOMĀŠANA PROJEKTU VADĪBĀ.

Šī kursa sasniedzamie rezultāti:
 • Spēj izpētīt un atpazīt problēmjautājumu un definēt mērķa auditoriju un tās sasniegšanas veidus digitālajā vidē.
 • Prot pielietot dizaina domāšanu projektu vadības posmos, nosakot attīstības stadijas un nodrošinot to pēctecīgu ieviešanu.
 • Spēj patstāvīgi izmantot aktuālākās aptauju un testēšanas digitālās metodes, lai nodrošinātu rezultātu validāciju.
 • Spēj izstrādāt projekta ietvarā atpazītā problēmjautājuma atrisināšanas plānu, to ieviest, strādājot komandas darba vidē, un pārliecinoši noprezentēt gala nodevumu.

Mācību ilgums: 10 nedēļās 80 stundas (40 kontaktstundas un 40 stundas patstāvīgajam darbam).
Noslēguma pārbaudījums – prezentācija.
Kursa norises dienas: pirmdiena un trešdiena, 18:00 – 21:10 ar pauzi.
Sākuma datums: 21.04.2022

Mācības notiks pilnībā attālināti, latviešu valodā. Paredzamais līdzmaksājums – 36 EUR.

Personai, lai piedalītos attālināti augstskolas organizētajā apmācības procesā, jābūt pieejamam datoram vai viedierīcei ar interneta pieslēgumu, mikrofonu un webkameru. (turpmāk – ierīce). Personai jānodrošina nepārtraukta ierīces darbība mācību grafikā noteiktajās kontaktstundās un pārbaudījuma laikā. Ierīce ir nepieciešama, lai nodrošinātu komunikāciju, noteikto uzdevumu pildīšanu, kā arī piekļuvi lekcijas materiāliem. Ierīcei ir nepieciešams interneta pārlūks.

Par lektori:
Lilita Sparāne

Projektu vadīšana un problēmjautājumu risināšana ir ļoti aktuālas lietas mūsu straujajā dzīves ritmā. Pasaulē ir izgudrotas arī metodes, ko pielietojot, varam labāk izprast un atvieglot šos procesus. Ja izvēlēsieties ieskatīties detalizētāk, kā problēmu atpazīšanā, definēšanā un risināšanā var izmantot dizaina domāšanu, tad kopā ar Lilitu Sparāni iziesiet praktiski cauri visiem soļiem, lai veiksmīgi atrisinātu kādu savas komandas izvirzītu metodi. Lilita ar šiem jautājumiem padziļināti strādā jau kopš 2013.gada un labprāt savu pieredzi nodos arī Jums.


Tiesības I

Banku augstskolas profesionālā bakalaura studiju programmā “Biznesa procesu vadība” balstīta ir izveidota mūžizglītības programma TIESĪBAS I.

Šī kursa sasniedzamie rezultāti:
 • Gūt teorētiskas zināšanas un izpratni par studiju kursā norādītajiem tematiem, pārzin Latvijas un Eiropas Savienības tiesību sistēmu, komercdarbības tiesisko vidi un komercdarbību reglamentējošos normatīvos aktus.
 • Prot sagatavot komercdarbības reģistrācijas dokumentus un novērtēt to atbilstību normatīvajiem aktiem.
 • Ir apguvis praktiskas iemaņas darbam ar normatīvajiem aktiem un spēj identificēt saistību tiesību objektus un subjektus.
 • Prot pamatot viedokli, piedāvājot problēmsituācijas risinājumu.
 • Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt informāciju un to izmantot apgūtā studiju kursa ietvaros.
 • Izprot aizdevuma un pirkuma līgumu nodibināšanas, pastiprināšanas un izbeigšanas tiesiskos aspektus, spēj pielietot komerctiesībām, lietu un saistību tiesībām raksturīgos juridiskos terminus.

Mācību ilgums: 10 nedēļās 80 stundas (40 kontaktstundas un 40 stundas patstāvīgajam darbam).
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens.
Kursa norises dienas: trešdienas un ceturtdienas, 18:00 – 21:10 ar pauzi.
Sākuma datums:
1.grupai – 06.04.2022
2.grupa – 27.04.2022

Mācības notiks pilnībā attālināti, latviešu valodā. Paredzamais līdzmaksājums – 36 EUR.

Personai, lai piedalītos attālināti augstskolas organizētajā apmācības procesā, jābūt pieejamam datoram vai viedierīcei ar interneta pieslēgumu, mikrofonu un webkameru. (turpmāk – ierīce). Personai jānodrošina nepārtraukta ierīces darbība mācību grafikā noteiktajās kontaktstundās un pārbaudījuma laikā. Ierīce ir nepieciešama, lai nodrošinātu komunikāciju, noteikto uzdevumu pildīšanu, kā arī piekļuvi lekcijas materiāliem. Ierīcei ir nepieciešams interneta pārlūks.


Finanšu vadība I – Finanšu grāmatvedība

Banku augstskolas profesionālā bakalaura studiju programmā “Biznesa procesu vadība” balstīta ir izveidota mūžizglītības programma FINANŠU VADĪBA I – FINANŠU GRĀMATVEDĪBA.

Šī kursa sasniedzamie rezultāti:
 • Pārzina finanšu grāmatvedības būtību un jaunākās zinātniskās atziņas, izprot tās lomu organizācijas ilgtspējīgā darbībā, biznesa attīstībā un vadībā starptautiskā vidē strauji mainīgos apstākļos.
 • Prot identificēt notikumus, iespējamos riskus organizācijai starptautiskā vidē strauji mainīgos apstākļos un attiecīgi spēj pieņemt datos balstītus lēmumus to risināšanai organizācijas veiktspējas uzlabošanai.
 • Veicot pētījumu dažādās vidēs un analītiski vērtējot informāciju, spēj izskaidrot, argumentēti diskutēt un pieņemt ne tikai efektīvus, bet arī ētiskus un sociāli atbildīgus lēmumus attiecībā uz kvalitatīvu un caurspīdīgu informācijas atspoguļošanu publiski pieejamos organizāciju finanšu/ gada pārskatos un organizācijas veiktspējas uzlabošanu, kā arī sabiedrību un vidi kopumā.
 • Izmantojot ilgtspējīgas darba vides un modernas komandas vadības metodes, spēj efektīvi strādāt gan individuāli, gan arī komandā: individuāli – prasme patstāvīgi apgūt un pilnveidot nepieciešamās zināšanas, komandā – spēja izprast dažādu grupu intereses, argumentēti izskaidrot un diskutēt viedokli. Kā komandu līderis spēj uzņemties atbildību un organizēt gan grupas, gan arī savu darbu demonstrējot pārliecību un emocionālu inteliģenci.

Mācību ilgums: 10 nedēļās 80 stundas (40 kontaktstundas un 40 stundas patstāvīgajam darbam).
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens.
Kursa norises dienas: otrdiena un ceturtdiena, 18:00 – 21:10 ar pauzi.
Sākuma datums: 07.04.2022

Kursu pasniegs docente ar ar ilggadēju pieredzi pieaugušo tālākizglītības un studiju programmu īstenošanā grāmatvedības uzskaitē un IT izmantošanas iespējām, kā arī praktisko pieredzi finanšu uzskaites un vadības jomā.

Mācības notiks pilnībā attālināti, latviešu valodā. Paredzamais līdzmaksājums – 36 EUR.

Personai, lai piedalītos attālināti augstskolas organizētajā apmācības procesā, jābūt pieejamam datoram vai viedierīcei ar interneta pieslēgumu, mikrofonu un webkameru. (turpmāk – ierīce). Personai jānodrošina nepārtraukta ierīces darbība mācību grafikā noteiktajās kontaktstundās un pārbaudījuma laikā. Ierīce ir nepieciešama, lai nodrošinātu komunikāciju, noteikto uzdevumu pildīšanu, kā arī piekļuvi lekcijas materiāliem. Ierīcei ir nepieciešams interneta pārlūks.


Cilvēkresursu vadība

Banku augstskolas profesionālā bakalaura studiju programmā “Biznesa procesu vadība” balstīta ir izveidota mūžizglītības programma CILVĒKRESURSU VADĪBA.

Šī kursa sasniedzamie rezultāti:
 • Prot pielietot teorētiskās zināšanas, lai īstenotu profesionālu uzņēmumu cilvēkresursu vadīšanu, t.i. spēj plānot nepieciešamo personāla skaitu, atlasīt, novērtēt un motivēt personālu, sagatavot personāla dokumentāciju, novērtēt cilvēkresursu vadīšanu un tās funkcijas.
 • Pārzina aktuālās uzņēmējdarbības attīstības tendences un likumsakarības, spēj izskaidrot, argumentēti diskutēt un pieņemt lēmumus par cilvēkresursu vadīšanas procesu vadību atbilstoši situācijas izmaiņām.
 • Demonstrē pārliecību un emocionālu inteliģenci, vadot komandu, izsakot savu viedokli, pieņemot lēmumus un motivējot dalībniekus paveikt uzdevumus augstā kvalitātē, izmantojot līderības un stratēģiskās domāšanas metodes.
 • Spēj atlasīt, analizēt un interpretēt informāciju, spēj pieņemt datos balstītu lēmumus.

Mācību ilgums: 10 nedēļās 80 stundas (40 kontaktstundas un 40 stundas patstāvīgajam darbam).
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens.
Sākuma datums:
1. grupai – 11.04.2022.
2. grupai05.04.2022
3. grupai – 06.04.2022
4. grupai – 12.05.2022.
5. grupai – 19.04.2022.
6. grupai – tiks precizēts

Mācības notiks pilnībā attālināti, latviešu valodā. Paredzamais līdzmaksājums – 36 EUR.

Personai, lai piedalītos attālināti augstskolas organizētajā apmācības procesā, jābūt pieejamam datoram vai viedierīcei ar interneta pieslēgumu, mikrofonu un webkameru. (turpmāk – ierīce). Personai jānodrošina nepārtraukta ierīces darbība mācību grafikā noteiktajās kontaktstundās un pārbaudījuma laikā. Ierīce ir nepieciešama, lai nodrošinātu komunikāciju, noteikto uzdevumu pildīšanu, kā arī piekļuvi lekcijas materiāliem. Ierīcei ir nepieciešams interneta pārlūks.

Par asociēto profesori 1. grupai:
Līga Peiseniece

Dr.sc. administr., Līga Peiseniece – Banku augstskolas rektore, asociētā profesore ar vairāk kā 10 gadus pieredzi personāla vadībā. Aizstāvējusi promocijas darbu “Cilvēkresursu vadīšanas novērtēšanas metodes un to pilnveidošanas virzieni Latvijas lielajos uzņēmumos”, iegūstot doktora zinātnisko grādu uzņēmējdarbības vadībā (Dr.sc. administr.). Kopš 2006.gada vada studiju kursu “Cilvēkresursu vadīšana” latviešu un angļu valodā. Kopš 2010.gada sadarbībā kolēģiem no 50 valstīm veic starptautiskas cilvēkresursu vadīšanas pētnieku grupas „CRANET” pētījumu „Cranet pētījums – Salīdzinošā cilvēkresursu vadīšana” Latvijā, gatavo un publicē zinātniskos rakstus un uzstājās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs.

Par lektori 2. grupai:
Liena Grošteina

Personāla vadības nodaļas vadītāja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA), ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi personāla vadības jomā. Ikdienas darbā Liena izmanto iegūtās akadēmiskās zināšanas (maģistra grāds personāla vadībā Floridas Starptautiskajā universitātē un Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa vadības augstskolā) un regulāri sevi profesionāli pilnveido, piedaloties starptautiskās konferencēs un semināros, jaunāko tendenču apguvei.Liena uzskata, ka cilvēkresursi ir organizācijas svarīgākais resurss un to vadība ir aizraujošs un dinamisks process, un viņa labprāt dalīsies ar savām zināšanām un pieredzi šī procesa nodrošināšanai.


Projektu vadība III – Projekta resursu vadība

Banku augstskolas profesionālā bakalaura studiju programmā “Biznesa procesu vadība” balstīta ir izveidota mūžizglītības programma PROJEKTU VADĪBA III – PROJEKTA RESURSU VADĪBA.

Šī kursa sasniedzamie rezultāti:
 • Pārzina projekta resursu un budžeta vadības teorijas jēdzienus, konceptus, metodes un citas aktualitātes saistībā ar projekta resursu vadību
 • Prot patstāvīgi noteikt projektam nepieciešamos resursus un budžetu, pārvaldīt resursu un budžeta izlietojumu, kā arī identificēt riskus, kas ietekmē projekta resursus un budžetu
 • Prot izvēlēties un lietot atbilstošus digitālus un tehnoloģiskus risinājumus, lai efektīvi pārvaldītu projekta resursus un budžetu
 • Spēj analizēt un interpretēt informāciju, pieņemt datos balstītus lēmumus, ātri īstenot un prezentēt nepieciešamās izmaiņas, izmantojot kritiskās domāšanas un modernas komandu vadības metodes, lai nodrošinātu efektīvu projekta un tā resursu vadību.

Mācību ilgums: 10 nedēļās 80 stundas (40 kontaktstundas un 40 stundas patstāvīgajam darbam).
Noslēguma pārbaudījums – prezentācija.
Kursa norises dienas: otrdiena un ceturtdiena, 18:00 – 21:10 ar pauzi.
Sākuma datums: 05.04.2022.

Kursu pasniegs docente ar ievērojamu programmu un projektu vadības pieredzi, gan starptautiski, gan lokāli.

Mācības notiks pilnībā attālināti, latviešu valodā. Paredzamais līdzmaksājums – 36 EUR.

Personai, lai piedalītos attālināti augstskolas organizētajā apmācības procesā, jābūt pieejamam datoram vai viedierīcei ar interneta pieslēgumu, mikrofonu un webkameru. (turpmāk – ierīce). Personai jānodrošina nepārtraukta ierīces darbība mācību grafikā noteiktajās kontaktstundās un pārbaudījuma laikā. Ierīce ir nepieciešama, lai nodrošinātu komunikāciju, noteikto uzdevumu pildīšanu, kā arī piekļuvi lekcijas materiāliem. Ierīcei ir nepieciešams interneta pārlūks.


Digitālais mārketings

Banku augstskolas profesionālā bakalaura studiju programmā “Biznesa procesu vadība” balstīta ir izveidota mūžizglītības programma DIGITĀLAIS MĀRKETINGS.

Šī kursa sasniedzamie rezultāti:
 • Spēj definēt produkta mērķa auditoriju un tās sasniegšanas veidus digitālajā vidē.
 • Prot kā vadītājs izdarīt analītiskus secinājumus pēc iegūtajiem datiem un tendencēm digitālā mārketinga ietvaros, kā arī prot nodrošināt to uzraudzību uzņēmumā.
 • Spēj patstāvīgi izmantot aktuālākos digitālā mārketinga rīkus, lai sniegtu pienesumu organizācijas mērķu sasniegšanā.
 • Spēj izstrādāt digitālā mārketinga realizācijas plānu, kā arī to pamatoti un pārliecinoši prezentēt.

Mācību ilgums: 10 nedēļās 80 stundas (40 kontaktstundas un 40 stundas patstāvīgajam darbam).
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens.
Kursa norises dienas: pirmdiena un trešdiena, 18:00 – 21:10 ar pauzi.
Sākuma datums: 11.04.2022

Mācības notiks pilnībā attālināti, latviešu valodā. Paredzamais līdzmaksājums – 36 EUR.

Personai, lai piedalītos attālināti augstskolas organizētajā apmācības procesā, jābūt pieejamam datoram vai viedierīcei ar interneta pieslēgumu, mikrofonu un webkameru. (turpmāk – ierīce). Personai jānodrošina nepārtraukta ierīces darbība mācību grafikā noteiktajās kontaktstundās un pārbaudījuma laikā. Ierīce ir nepieciešama, lai nodrošinātu komunikāciju, noteikto uzdevumu pildīšanu, kā arī piekļuvi lekcijas materiāliem. Ierīcei ir nepieciešams interneta pārlūks. Lai veiksmīgi apgūtu kursa saturu dalībniekiem jābūt aktīvam Facebook kontam, kā arī Gmail e-pastam.

Par lektoriem:
Jānis Karāns

Ikdienā pilda izpilddirektora funkcijas ar mārketingu saistītos uzņēmumos SIA Sales.lv un SIA Bregards. Mārketinga un digitālās komunikācijas jomā darbojas jau 10 gadus un regulāri vada dažādas lekcijas un kursus, tajā skaitā Banku Augstskolā. Jāņa stiprākā puse ir vienkāršā un saprotamā veidā pasniegt dažādus ikdienas procesus, jo arī profesionālajā vidē izceļās ar spēju saskatīt iespējas un pielietot praksē dazādus digitālus instrumentus.

Sandis Mukāns

SIA BREGARDS hands-on projektu vadītājs ar 14 gadu pieredzi digitālajā mārketingā un e-komercijā. Par cik dažādu biznesu attīstīšana interneta vidē ir viena no Sanda aizraušanās, viņš klusībā cer, ka tuvākajā laikā neviens neiedomāsies atslēgt internetu pavisam. Pretējā gadījumā būšot jāsāk nodarboties ar klasisku spēkratu atjaunošanu vai hip-hopu latviešu valodā.


Kiberdrošības pamati

Banku augstskolas profesionālā bakalaura studiju programmā “Finanses” balstīta ir izveidota mūžizglītības programma KIBERDROŠĪBAS PAMATI.

Šī kursa sasniedzamie rezultāti:
 • Studiju kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni par kiberdrošības riskiem, veicināt lietotāju izpratni par informācijas aizsardzības pamatprincipiem.
 • Studenti izprot aizsardzības pasākumu kopumu un spēj novadīt informācijas izpratnes veicināšanas eksperimentu.

Mācību ilgums: 10 nedēļās 80 stundas (40 kontaktstundas un 40 stundas patstāvīgajam darbam).
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens.
Kursa norises dienas: otrdiena un ceturtdiena, 18:00 – 21:10 ar pauzi.
Sākuma datums: 05.04.2022

Mācības notiks pilnībā attālināti, latviešu valodā. Paredzamais līdzmaksājums – 36 EUR.

Personai, lai piedalītos attālināti augstskolas organizētajā apmācības procesā, jābūt pieejamam datoram vai viedierīcei ar interneta pieslēgumu, mikrofonu un webkameru. (turpmāk – ierīce). Personai jānodrošina nepārtraukta ierīces darbība mācību grafikā noteiktajās kontaktstundās un pārbaudījuma laikā. Ierīce ir nepieciešama, lai nodrošinātu komunikāciju, noteikto uzdevumu pildīšanu, kā arī piekļuvi lekcijas materiāliem. Ierīcei ir nepieciešams interneta pārlūks.

Par lektori:
Daiga Avdejanova

Daigai Avdejanovai ir vairāk kā 23 gadu pieredze vadošos amatos valsts pārvaldē, strādājot gan Tieslietu ministrijā, kur vadīja Iekšējā audita departamentu, gan Valsts ieņēmumu dienestā. Valdība 2016. gada 5. aprīlī apstiprināja Daigu Avdejanovu Datu valsts inspekcijas direktores amatā un viņa šos pienākumus pildīja līdz 2019. gada 31. decembrim. Šo četru gadu laikā D. Avdejanova ieviesa Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības Latvijā un ieguva plašu pieredzi fizisko personu datu aizsardzības jomā, tajā skaitā darbojās Eiropas Datu aizsardzības kolēģijā, kas nodrošina Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību konsekventu piemērošanu. Jāpiebilst, ka par atsevišķām tēmām kursā būs arī papildus vieslektors.


SVARĪGI!

 • Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri;
 • Strādājošā līdzmaksājums tālākizglītības programmām ir 5% vai 10% profesionālās pilnveides izglītības programmām, maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas;
 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Katrā kārtā drīkst pieteikties ne vairāk kā 2 izglītības programmās vienlaicīgi
 • Vienlaikus vari mācīties tikai vienā izglītības programmā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota no 2022. gada marta līdz maija beigām
 • Pieteikšanās 2022. gada pavasara mācību grupām beigsies 24.02.2022.

Vairāk par projektu: Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide