Mācības pieaugušajiem – 9. kārta

22.04.2023.

Banku augstskolas izglītības programmas pieaugušajiem

ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9.kārta

Saskaņā ar 2023.gada 30. martā noslēgto sadarbības līgumu Nr. 6.-2.3.3/23 starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Banku augstskolu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9.mācību kārtas ietvaros, Banku augstskola īstenos 4 izglītības programmas:

Par katru no pieejamajām izglītības programmām sīkāku informāciju var skatīt zemāk, kā arī šeit: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/providers/280

Vēršam uzmanību, ka mācības notiks pilnībā attālināti, latviešu valodā. Paredzamais līdzmaksājums – 36 EUR. Apgūstot šos studiju kursus, Jūs iegūsiet 2KP Banku augstskolas studiju programmā.


Budžeta prognozēšana un vadības grāmatvedība digitālā vidē

Banku augstskolas profesionālā bakalaura studiju programmā “Finanses” balstīta ir izveidota mūžizglītības programma “Budžeta prognozēšana un vadības grāmatvedība digitālā vidē”.

Šī kursa sasniedzamie rezultāti:
 • Zina izmaksu klasifikācijas principus. Klasificē izmaksas.
 • Apkopo izmaksas, diskutē par izmaksu attiecināšanu, lieto MS Excel vienkāršu tabulu izmaksu uzskaitei un zina kā to noformēt.
 • Nosaka nepieciešamo pašizmaksas aprēķināšanas metodi un iesaka piemērotāko cenas noteikšanas metodi.
 • Apzinās bezzaudējumu punkta aprēķināšanas svarīgumu un zina kā to aprēķina.
 • Lieto MS Excel pašizmaksas aprēķināšanai. Identificē uzņēmējdarbības budžeta plānošanas metodes un iesaka piemērotāko finanšu plānošanā.
 • Izskaidro budžetu veidus, to sastādīšanas īpatnības un atšķirības. Prot sastādīt budžeta plānu ar MS Excel.

Mācību ilgums: 10 nedēļās 80 stundas (40 kontaktstundas un 40 stundas patstāvīgajam darbam)

Noslēguma pārbaudījums: Eksāmens

Kursa norises dienas: 2 x nedēļā, darba dienās, 18.00 līdz 21.10

Sākuma datums:

 • pavasara grupas no 17.maija līdz 22.jūnijam (iespējamas nelielas izmaiņas)
 • rudens grupas no 15.septembra līdz 31.oktobrim (iespējamas nelielas izmaiņas)

Kursa apraksts: lasiet šeit!

Pieteikties: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/4245 

Mācības notiks pilnībā attālināti, latviešu valodā. Paredzamais līdzmaksājums – 36 EUR.

Personai, lai piedalītos attālināti augstskolas organizētajā apmācības procesā, jābūt pieejamam datoram vai viedierīcei ar interneta pieslēgumu, mikrofonu un webkameru. (turpmāk – ierīce). Personai jānodrošina nepārtraukta ierīces darbība mācību grafikā noteiktajās kontaktstundās un pārbaudījuma laikā. Ierīce ir nepieciešama, lai nodrošinātu komunikāciju, noteikto uzdevumu pildīšanu, kā arī piekļuvi lekcijas materiāliem. Ierīcei ir nepieciešams interneta pārlūks.


E-biznesa stratēģija

Banku augstskolas profesionālā bakalaura studiju programmā “Finanses” balstīta ir izveidota mūžizglītības programma “E-biznesa stratēģija”.

Šī kursa sasniedzamie rezultāti:
 • Zina e-biznesa pamatus un orientējas stratēģiju izveidē digitālā vidē.
 • Apkopo, analizē, sistemātiski izpēta un diskutē par efektīvu e-biznesa stratēģiju ieviešanu, pielietojumu un biežāk pieļaujamām kļūdām dažādās nozarēs.
 • Nosaka nepieciešamo mērķēšanas sistēmas izveides un pielāgošanas metodi stratēģisko procesu monitoringā un veiktspējas veicināšanā.
 • Apzinās un pārvalda iespējas – kā pārvarēt saistītos izaicinājumus vairākās dimensijās, kuras caurvij tehnoloģiju un digitālo rīku izmantošana – ar īpašu uzsvaru uz biznesa pārvaldību.

Mācību ilgums: 10 nedēļās 80 stundas (40 kontaktstundas un 40 stundas patstāvīgajam darbam)

Noslēguma pārbaudījums: Eksāmens

Kursa norises dienas: 2 x nedēļā, darba dienās, 18.00 līdz 21.10

Sākuma datums:

 • pavasara grupas no 17.maija līdz 22.jūnijam (iespējamas nelielas izmaiņas)
 • rudens grupas no 15.septembra līdz 31.oktobrim (iespējamas nelielas izmaiņas)

Kursa apraksts: lasiet šeit!

Pieteikties: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/4248

Mācības notiks pilnībā attālināti, latviešu valodā. Paredzamais līdzmaksājums – 36 EUR.

Personai, lai piedalītos attālināti augstskolas organizētajā apmācības procesā, jābūt pieejamam datoram vai viedierīcei ar interneta pieslēgumu, mikrofonu un webkameru. (turpmāk – ierīce). Personai jānodrošina nepārtraukta ierīces darbība mācību grafikā noteiktajās kontaktstundās un pārbaudījuma laikā. Ierīce ir nepieciešama, lai nodrošinātu komunikāciju, noteikto uzdevumu pildīšanu, kā arī piekļuvi lekcijas materiāliem. Ierīcei ir nepieciešams interneta pārlūks.

Par lektoru: 

E-biznesa stratēģiju izstrādātājs un ieviesējs dažāda lieluma uzņēmumos un industrijās Latvijā un Baltijā. Strādājis izpilddirekotra amatos atpazīstamos uzņēmumos, kuriem palīdzējis īstenot digitālās transformācijas procesus. Jau vairākus gadus ir korporatīvās biznesa stratēģijas konsultants Neon Plus un arī Banku augstskolas lektors.

Mazliet no kursa satura saistībā ar e-komercijas biznesa modeļiem un stratēģijām.

Pašnodarbināto grāmatvedības uzskaite digitālā vidē

Banku augstskolas 1.līmeņa profesionālā studiju programmā “Grāmatvedība un finanses” balstīta ir izveidota mūžizglītības programma “Pašnodarbināto grāmatvedības uzskaite digitālā vidē”.

Šī kursa sasniedzamie rezultāti:
 • Zina pašnodarbinātā grāmatvedības uzskaites principus;
 • Izprot vienkāršā ieraksta grāmatvedību;
 • Apzinās saimnieciskās darbības uzskaites žurnāla nozīmi un lietojumu;
 • Apkopo nepieciešamo informāciju MS Excel tabulā;
 • Lieto MS Excel vienkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaitē un nodokļu aprēķināšanai;
 • Klasificē ar saimniecisko darbību saistītos ieņēmumus un izdevumus;
 • Prot izmantot Google rīkus grāmatvedības uzskaites organizēšanai.

Mācību ilgums: 10 nedēļās 80 stundas (40 kontaktstundas un 40 stundas patstāvīgajam darbam)

Noslēguma pārbaudījums: Eksāmens

Kursa norises dienas: 2 x nedēļā, darba dienās, 18.00 līdz 21.10

Sākuma datums:

 • pavasara grupas no 17.maija līdz 22.jūnijam (iespējamas nelielas izmaiņas)
 • rudens grupas no 15.septembra līdz 31.oktobrim (iespējamas nelielas izmaiņas)

Kursa apraksts: lasiet šeit!

Pieteikties: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/4239

Mācības notiks pilnībā attālināti, latviešu valodā. Paredzamais līdzmaksājums – 36 EUR.

Personai, lai piedalītos attālināti augstskolas organizētajā apmācības procesā, jābūt pieejamam datoram vai viedierīcei ar interneta pieslēgumu, mikrofonu un webkameru. (turpmāk – ierīce). Personai jānodrošina nepārtraukta ierīces darbība mācību grafikā noteiktajās kontaktstundās un pārbaudījuma laikā. Ierīce ir nepieciešama, lai nodrošinātu komunikāciju, noteikto uzdevumu pildīšanu, kā arī piekļuvi lekcijas materiāliem. Ierīcei ir nepieciešams interneta pārlūks.

Lektore:

Katrīna Alksne-Alksnīte


Personas datu aizsardzība uzņēmējdarbībā

Banku augstskolas profesionālā bakalaura studiju programmā “Finanses” balstīta ir izveidota mūžizglītības programma “Personas datu aizsardzība uzņēmējdarbībā”.

Šī kursa sasniedzamie rezultāti:
 • Spēj parādīt vispusīgas un specializētas darba jomai atbilstošas zināšanas un izpratni par datu aizsardzību
 • Prot pielietot iegūtās zināšanas datu aizsardzībā
 • Datorvidē prot klasificēt informāciju, to ievadīt un apstrādāt.

Mācību ilgums: 10 nedēļās 80 stundas (40 kontaktstundas un 40 stundas patstāvīgajam darbam)

Noslēguma pārbaudījums: Eksāmens

Kursa norises dienas: 2 x nedēļā, darba dienās, 18.00 līdz 21.10

Sākuma datums:

 • pavasara grupas no 17.maija līdz 22.jūnijam (iespējamas nelielas izmaiņas)
 • rudens grupas no 15.septembra līdz 31.oktobrim (iespējamas nelielas izmaiņas)

Kursa apraksts: lasiet šeit!

Pieteikties: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/4244

Mācības notiks pilnībā attālināti, latviešu valodā. Paredzamais līdzmaksājums – 36 EUR.

Personai, lai piedalītos attālināti augstskolas organizētajā apmācības procesā, jābūt pieejamam datoram vai viedierīcei ar interneta pieslēgumu, mikrofonu un webkameru. (turpmāk – ierīce). Personai jānodrošina nepārtraukta ierīces darbība mācību grafikā noteiktajās kontaktstundās un pārbaudījuma laikā. Ierīce ir nepieciešama, lai nodrošinātu komunikāciju, noteikto uzdevumu pildīšanu, kā arī piekļuvi lekcijas materiāliem. Ierīcei ir nepieciešams interneta pārlūks.

Lektore:

Agnese Boboviča


SVARĪGI!

 • Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri;
 • Strādājošā līdzmaksājums tālākizglītības programmām ir 10% profesionālās pilnveides izglītības programmām, maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas;
 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties reizes
 • Vienlaikus vari mācīties tikai vienā izglītības programmā
 • Mācību uzsākšana grupās tiek plānota no 2023. gada 16.maija
 • Mācības norisināies ne ilgāk kā līdz 2023.gada 31.oktobrim
 • Pieteikšanās mācību grupām beigsies 18.04.2023.

 

Vairāk par projektu: Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide 

Vairāk lasi: Atvērta pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības programmās