Līguma parakstīšana un papildus uzņemšana

16.07.2019.

Sākot no 2019. gada 15.jūlija Banku augstakolā notiek studiju līguma parakstīšana.

  • Reflektantiem, kuri izturējuši konkursa 1.kārtu, jādodas uz augstskolu slēgt studiju līgumu no 15. līdz 16. jūlijam.
  • Konkursu 2.kārtu izturējušie uz augstskolu dodas slēgt studiju līgumu no 17. līdz 19. jūlijam.
  • Ja konkursa I vai II kārtā Tevi neapmierina iegūtais rezultāts, no 15. jūlija līdz 28. augustam Tev būs iespējams pieteikties vakantajām studiju vietām papildus uzņemšanā Banku augstskolā.

Ierodoties augstskolā, lai noslēgtu studiju līgumu, Tev jāņem līdz šādi dokumenti:

  • Pase vai personas apliecību (eID);
  • Atestāta vai diploma oriģināls ar sekmju izrakstu;
  • Centralizēto eksāmenu sertifikātu oriģināli vai apstiprinātas kopijas (ja tādi ir), kā arī starptautisku testēšanas institūciju pārbaudījumus apliecinošus dokumentus (sertifikātus);
  • Ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona – līdzi jāņem notāra apstiprināta pilnvara.

Augstskolā tiks saglabātas šo dokumentu kopijas.

Noderīgi:

15. jūlijs 10:00 – 19:00
16. jūlijs 09:00 – 16:00
17. jūlijs 10:00 – 18:00
18. jūlijs 10:00 – 18:00
19. jūlijs 09:00 – 16:00

 

Uzņemšanas kārtība bakalaura un pirmā līmeņa programmām 2019./2020. akadēmiskajā gadā.

Uzņemšanas noteikumi Banku augstskolā 2019./2020. akadēmiskajā gadā.

Uzņemšana notiek:

Profesionālā bakalaura studiju programmās:

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā: